Standardisering

Artikler om standardisering

Pensjonsreformen

Fleksibelt arbeidsliv driver pensjonsutviklingen i offentlig sektor raskt fremover

Vi har tidligere skrevet om kommunene som går over til innskuddspensjon i Sverige, nå er det de statsansattes tur. Begrunnelsen for det store pensjonsskiftet er velkjent og modellen som er valgt skaper ny fart i det svenske pensjonsmarkedet. Les mer →

Det nordiske markedet

Enkelt med livssyklusfond. Men hva gir best avkastning på lang sikt?

Norske livselskap tilbyr livssyklusfond og ulike profilfond med nedtrapping. Undersøkelser tyder på at det ikke nødvendigvis er en god løsning for arbeidstakeren. Historiske data viser at det med fordel kan velges en annen forvaltningssstrategi avhengig av hvilke faktorer du vektlegger mest. Les mer →

Pensjonsreformen

Nå går kommunene over til innskuddspensjon

Kommunene i Sverige endrer sine pensjonsplaner og går over til en innskuddsbasert pensjonsplan. De kopierer standardplanen som er innført i privat sektor. Hvordan har argumentasjonen vært i forkant? Og hva vil skje i Norge? Les mer →

Konkurransen i livsforsikring

Lavere kostnader i Volvo Ocean Race – og for innskuddspensjon?

Erfaringer fra flere bransjer viser tydelig at standardisering er grunnleggende for å lykkes. Forsikringsbransjen blir nødt til å tenke felles bransjeløsninger. Hva med forretningssystemer for innskuddspensjon? Heldigvis finnes løsningen mye nærmere enn du tror. Les mer →

Det nordiske markedet

Konsolideringen fortsetter på det nordiske livsforsikringsmarkedet

I desember meddelte to av Finlands gjensidige livsforsikringsselskaper at de skal slå sammen sine virksomheter med virkning fra 1.1.2014. Begge har virksomheter innen det ikke konkurranseutsatte området, noe som gjør sammenslåingen ekstra interessant sett i et nordisk perspektiv. Vi hevder at det stadig finnes for mange forsikringsfabrikker i forhold til folkemengden, premier og det forandringspress som former bransjen. Les mer →

Det nordiske markedet

De nordiske livsforsikringsselskapenes utfordringer

Overgangen fra ytelsesbaserte til innskuddsbaserte pensjoner i Norden innebærer at mulighetene til å finne synergier mellom de lokale markedene øker. Provisjonsforbud og mer fleksible pensjonsløsninger forandrer og harmoniser også markedene. Les mer →