• se
  • en
  • no

InsightNor

Slider
Itello AB vil tilby egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca
Som ledende leverandør av liv- og pensjonssystemer i Norden, tilbyr Itello Inca Life and Pension Insurance Suite (Inca)– markedets mest komplette og kostnadseffektive liv- og pensjonssystem. Innføringen av EPK vil gi en ny dynamikk i markedet og Inca vil gjøre det mulig for våre kunder å ta del i det markedspotensialet som denne innføringen medfører.

Sthlm Fintech Week 2019

Det nordiske øko-systemet for livs- og pensjons er på sterk fremmarsj. Men spørsmålet er ikke lenger om forsikringsselskapene skal bruke ny teknologi, men hvordan det kan brukes for å få et forretningsmessig forsprang.

Sthlm Fintech Week 2019 – Insurtech Seminars
Det nordiske økosystemet i liv og pensjon er på vei oppover.
Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itelos Head of digital solutions, Henrik Allert.
Itello anerkjent av Gartner i siste Magic Quadrant
Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.
Kontakt oss