Vår leveransemodell

 

Itello AB  leverer forretningsystemet Inca i 4 hoved releaser pr. år men med et flertall deleveranser i sk Program Increments (PI) etter rammeverket Scaled Agile Framework (SAFe). Gjennom å skape en verdistrøm der man fokuserer på riktig leveranser så raskt som mulig engasjerer Itello alle involverte for å produsere verdi i en sammenhengende kjede. Det er en win-win modell der hensikten er å gi kunden verdi tidlig slik at de får mulighet til å både teste og gi feedback på den nye funksjonaliteten i PI’en innen en release. Kunden får dessuten en betydelig jevnere belastning på sine test- og mottaksorganisasjoner. For Itellos del får utviklingsorganisasjonen økt delaktighet, produktivitet og levert kvalitet gjennom å skape et helhetssyn i mindre verdi- og tidsboksede leveranser med raskere feedback.

Våre produkter for digitalisering BLI, EQS og PAF leveres allerede etter det som kalles «continuous delivery mode” der korte utviklingssykler leverer kundeverdi ofte.

Les mer om Itellos leveransemodell.