Valg- og premiesentralen Fora velger Itello AB for ny virksomhetsstøtte

Fora har etter en omfattende anskaffelsesprosess og forstudie valgt Itello AB som leverandør av ny IT-støtte for sin virksomhet.

Gjennom avtalen får Fora tilgang til omfattende standardfunksjonalitet gjennom Itellos ledende forretningssystem for livs- og pensjonsforsikringsbransjen, Inca. Avtalen omfatter også Itellos tjenester for å støtte innføringen. Innføringsprosjektet sammen med Fora begynner omgående. Avtalen løper til 2025 med suksessive leveranser de nærmeste årene.

Itello har i løpet av det siste tiåret fått stadig flere svenske livselskap som kunder. For mange av dem er tjenestepensjon som administreres av valgsentraler en viktig del av tilbudet. Gjennom avtalen med en av Sveriges største valgsentraler og forsikringsformidlere blir Itello en enda viktigere leverandør i det svenske økosystemet for liv- og pensjonssparing.

Mats Lillienberg, administrerende direktør i Itello AB. ” Det er virkelig et stort steg for Itello. I begynnelsen av anskaffelsesprosessen var vi en utfordrer mot store forretningssystem leverandører. I løpet av mine første måneder i Itello har jeg sett mange pasjonerte medarbeidere som har evnen til å forstå kundens komplekse virkelighet og betydningen av et helhetsperspektiv for aktørene i vår bransje. Vi forstå våre kunders forretning og skaper mulighet for automatisering gjennom et nært samarbeide med stadig flere aktører i bransjen. Med tilliten som Fora viser Itello tar vi utfordringen med å effektivisere pensjonssystemet til et nytt nivå. Vi følger utviklingen av det innskuddsbaserte pensjonssystemet i Norge veldig nøye. Vår avtale med Fora styrker oss i forkant av de endringene som diskuteres akkurat nå.”

Fora er et serviceforetak med en kundedrevet arbeidsform som gjør det enkelt for både bedrift og ansatte å få overblikk over sine kollektivavtalte trygghetsløsninger.

Marita Odélius Engström
Administrerende direktør i Fora

Marita & Mats


Marita Odélius Engström, administrerende direktør i Fora. ”Fora er et serviceforetak med en kundedrevet arbeidsform som gjør det enkelt for både bedrift og ansatte å få overblikk over sine kollektivavtalte trygghetsløsninger. Daglig sikrer vi at kollektiv avtalte premier og avgifter blir korrekt håndtert, beregnet, fakturert og overført. Dette skal sees i lys av økte krav og forventninger til fleksibilitet og digitalisering. Derfor styrker vi Fora for fremtiden og øker muligheten til å tilby kostnadseffektive tjenester og produkter som møter våre parters og kunders forventninger og behov. Det er et nytt og spennende steg for oss å begynne reisen med å utnytte et standardsystem som Inca for deler av vår kjernevirksomhet.”

Prispress krever økt automatisering og digitalisering

Omtrent 9 av 10 ansatte har tjenestepensjon i Sverige. Tjenestepensjonen er en del av pensjonen som kommer via arbeid og betales av arbeidsgiveren. Sveriges arbeidsgivere betaler inn drøyt 170 milliarder SEK pr. år i tjenestepensjon til forsikringsselskapene. Totalt forvalter de tjenestepensjonsavtaler for over 2 600 milliarder SEK. Gjennom anskaffelsesprosesser har representanter for arbeidsgivere og lønnstagere presset prisene på forvaltning og administrasjon de siste tiårene. I Sverige finnes flere valgsentraler som administrerer de ansattes valg av selskap og premie arbeidsgiverne betaler. Fora er Sveriges nest største valg- og premiesentral. Itello har siden 2003 effektivisert administrasjonen av pensjon og forsikringene for livselskapene gjennom å automatisere mange av de prosessene som driver kostnader. Innhente fullmakter, gjennomføre flytting, kommunisere med Min Pension (tilsvarende Norsk pensjon i Norge), sammenstille utbetalinger er noen av de prosessene Itello har automatisert. Gjennom avtalen med Fora skaper vi muligheter for å effektivisere virksomheten også for valg- og premiesentraler samt formidlere.

Om Fora

Fora er valgsentral for Avtalspension SAF-LO. Det betyr at privatansatte arbeidere gjør valg for sin tjenestepensjon hos Fora. Foras rolle er også å forenkle administrasjonen av Avtalspension SAF-LO for arbeidsgivere og pensjonsforvaltere. Hvert år formidler Fora ca. 17 milliarder SEK i premie og avgifter til et 40- talls pensjonsforvaltere, forsikringsselskap, stiftelser og fond. Fora eies gjensidig av Svenskt Näringsliv og LO og drives uten profitt.

Kontakt: Emelie Gustafsson, Pressekommunikatør på Fora
Telefon: +46 8 787 468, mobil: +46 736897714                  
E-post: emelie.gustafsson@fora.se


Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge  Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som[...]
Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeMed innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere[...]
  • august 28, 2018