To meriterte forsikringsprofiler kompletterer Itellos styre

Itello forsterker styret med to meriterte styremedlemmer, Malin Björkmo og Anette Norberg. De nye styrmedlemmene har omfattende erfaring fra ulike roller innen den nordiske forsikringsbransjeni tillegg til de utfordringer og muligheter som bransjen står overfor.

Itello er et veletablert programvarefirma med et klart fokus på å effektivise administrasjon gjennom automatisering og digitalisering for alle forsikringsbransjens aktører.

Jeg er veldig fornøyd med at vi har rekrutterte to høyt kvalifiserte personer innen Itellos spesifikke forretningsområde. Vi styrker styret med lang erfaring og dyp kompetanse fra pensjons- og livsforsikringsbransjen, samt regelverket som påvirker bransjens aktører, sier Peter Larsson, Styreformann Itello.

”Dette er to topprekrutteringer. Vi har allerede et veldig sterkt lag i dag. Nå styrker vi laget med dyp bransjekunnskap og hvordan finansielle reguleringer påvirker våre produkter og bransjen for å ta neste skritt og fortsette å være en sterk partner til forsikringsbransjens akører.”

Mats Lillienberg Adm.dir/Itello

Regulatorisk overholdelse stiller større krav til forsikringsbransjens aktører

I løpet av det siste tiåret har vi sett hvordan flere og flere reguleringer påvirker finansnæringen. Itello har valgt en unik måte å tilby kundene kontinuerlig støtte for nye regler. Gartner har notert dette i sin nyeste Magic Quadrant-analyse av europeiske PAS-leverandører. Det tillater våre kunder å dra nytte av de nye regler. IORP2 er et av de siste regelverk som skaper debatt i bransjen.

Malin Bjökmo har lang erfaring fra eierstyring, kapitalforvaltning og implementering og anvendelse av finansielle reguleringer. Hun jobber for tiden som en rådgiver med fokus på forsikringsbransjen. Tidligere har hun vært ansvarlig for forsikringsområdet hos Finansinspektionen, kapitalforvalter hos Skandia Liv og administrerende direktør i Storebrand Livs svenske filial. Malin Björkmo er i dag en rekke styreverv i finanssektoren.

Nytt produkt- og kundetilbud skaper nye forretningsmodeller for forsikringsbransjen

Vi ser flere og flere spillere som pakker tilbud rundt sparing, forsikring og helse. Det skaper nye forretningsmodeller og krav til styring, oppfølging og effektiv digital kundedialog og effektive utbetalingsløsninger. Flere og flere selskap vurderer å erstatte sine systemer for personlig risiko og innskuddsbaserte pensjoner. Våre kunder kan skape ytterligere synergier med investeringene de har gjort I våre systemer. I dag er det over 11,7 millioner avtaler med en verdi på over 750 milliarder SEK i Itellos Inca.

Anette Norberg har 30 års erfaring fra forsikringsbransjen i ledende stillinger som administrerende direktør, styremedlem, daglig leder og produktleder. Hun har en unik erfaringer i ytelses- og innskuddsbaserte pensjoner, samt i et bredt spekter av livsforsikringsselskaper, banc-assurance, gjensidige selskap og helseforsikring.

I tillegg til de nye medlemmene består styret i Itello av styreformann Peter Larsson samt styremedlemmene Thomas Bill, Gustav Lagercrantz, Hans von Knorring og Johan Berg.

Les mer om Itellos styre og ledelse

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt styrets leder Peter Larsson +46 8 200556 eller administrerende direktør i Itello Mats Lillienberg +46 8 4109 4000


Technology trends from Gartner IT Symposium
Technology trends from Gartner IT SymposiumHenrik Allert, Strategic Product Management, represented Itello on site during the Gartner Symposium in Barcelona. In[...]
Per Brandt, ny CTO for Itello
​Per Brandt, ny CTO for Itello ​Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2.[...]
Patrik Stålberg, ny CFO i Itello AB
Patrik Stålberg, ny CFO i Itello ABPatrik Stålberg er utnevnt til ny CFO i Itello AB og begynte i sin[...]
  • desember 3, 2018