Inca 18.3 - Alive

170 000 svensker bor i utlandet – som pensjonister – i 171 land. Dette skaper problemer for forsikringsselskapene som utbetaler pensjonen. Hvis de stadig lever skal de få pensjonen sin – Alive. I Inca 18.3 automatiserer vi saksbehandlingen og reduserer kostnadene.

I Inca 18.3 innfører vi ytterligere forbedringer innen automatisering, digitalisering og etterlevelse av regler. Dette styrker vår posisjon som en av de viktigste leverandørene i det svenske økosystemet for livsforsikrings- og pensjonsbransjen. I utgivelsen har vi utvidet støtten for digitalisering og åpenhet ved å utvikle nett-tjenester som støtter Min Pensions investering i Uttaksplan-tjenesten.

LEFI – Levere fordelsinformasjon

Vi sparer kundene våre for administrasjonen av å kontrollere om svenskene som er bosatt i utlandet lever, har avgått ved døden, eller ikke svarer i det hele tatt, for å avgjøre om de skal fortsette med å utbetale pensjon eller ikke.

I stedet for å ringe eller sende brev til kundene som skal motta pensjon og har flyttet utenlands, gjøres denne sjekken nå automatisk i Inca 18.3.  Dette skjer ved kontinuerlig å hente den informasjonen fra systemet til svenske Försäkringskassan – motsvarende NAV eller trygdemyndigheten. Totalt trenger rundt 170 000 svenske pensjonister i 171 land å gi beskjed om at de fortsatt lever.

Min Pension fremmer åpenhet og digitalisering

Vi forenkler det å samhandle med sluttkundene i forskjellige digitale kanaler for kundene våre. Et viktig område for forsikringsselskapene er å støtte og gi råd til kundene når tiden er kommet for å begynne å ta ut pensjonen og planlegge uttakene. I Inca 18.3 har vi utviklet nye nett-tjenester for uttaksreglene som vil bli brukt i Min Pensions satsing på Uttaksplan-tjenesten. De nye funksjonene er utviklet som et resultat av et samarbeidsprosjekt sammen med våre kunder.

Forbedret håndtering av fondsbestillinger

I desember 2008 og utgivelsen av Inca 4.0 innførte vi selvregulerende handelsbøker med mulighet for minimale fondsbøker, forfinet fondshandel, porteføljer og utvidet styring av kjøp og salg av fond. I oktober 2016 fulgte vi opp med dynamiske fondsattributter og algoritmiske porteføljer, og skapte dermed muligheter for individualisert fondssparing. Nå automatiserer vi fondshandelen med en to-delt sammenstilling av foreløpige fondsbestillinger.

Tilpasninger til IDD-rapportering

Vi overvåker all bransjerelevant lovgivning og sikrer at Inca alltid overholder gjeldende lover og forskrifter. Som en del av denne løpende etterlevelsen av regler, gjøres tilpasninger til IDD-rapporteringen (IDD = Forsikringsdistribusjonsdirektivet).


The perfect forecast
The perfect forecast ​​​​På de svenske nettsidene minPension.se finner du en ny pensjonsplanlegger med betydelig forbedrede pensjonsprognoser innen de tre[...]
Inca 17.3 – The Guide
Inca 17.3 – The GuideHøstens Inca 17.3-utgivelse inneholder en rekke nye funksjoner for ytterligere å forenkle og effektivisere pensjons-, livsforsikrings-[...]
  • oktober 15, 2018