Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension

I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.


Den nye funksjonen bygger på et banebrytende samarbeid mellom minPension, Itello og kundene våre. Sammen har vi skapt en økende åpen standard for å tilby beregning av pensjonsprognoser og formidle resultatet til minPension. Itello har i tillegg til å oppdatere integreringen til minPension, også innført de nye beregningsfunksjonene i Inca i løpet av høsten 2018 og våren 2019.

Årsaken til samarbeidsprosjektet var at de svenske pensjonsmyndighetene gav pensjonssenteret minPension i oppgave å gjøre det enklere for folk som snart skal pensjonere seg, å ta mer velbegrunnede avgjørelser om pensjoneringen. Dagens situasjon har ført til at mange føler de ikke vet nok før de velger å pensjonere seg.

Med den nye standarden og forbedrede beregningsfunksjoner i Inca er det tre av våre kunder som tilbyr den betydelig forbedrede pensjonsprognosen til minPension.

Alle disse tre kundene var svært aktive i samarbeidsprosjektet og tilbyr derfor nå forbedret beregning til minPension for kunder med tjenestepensjon. De andre kundene våre har fått muligheten til samme funksjonalitet og oppdatert integrering, men avgjørelsen om dette er opp til dem.

Om minPension
minPension er både en frittstående nettside og en nettside som er integrert med andre aktører, som de svenske pensjonsmyndighetenes påloggingssider og pensjonsselskapenes nettkontorer. I dag er mer enn 30 aktører innen pensjonssektoren tilknyttet minPension. Sammen gir de pensjonsinformasjon tilsvarende 98 prosent av den totale pensjonskapitalen. Ni av ti pensjonssparere kan se hele pensjonen sin på minPension.

Gjennom det unike samarbeidet mellom staten og pensjonsselskapene har minPension en viktig rolle i samfunnet og en nøytral stemme i pensjonssaker. Med minPension er Sverige et av de første landene i verden som kan tilby innbyggerne informasjon om hele pensjonen deres.Morning Insights – Insurtech and Insurance 4.0
​Insurtech and Insurance 4.0 – are you ready to cooperate?It was a breakfast seminar with a full agenda when Itello[...]
The perfect forecast
The perfect forecast ​​​​På de svenske nettsidene minPension.se finner du en ny pensjonsplanlegger med betydelig forbedrede pensjonsprognoser innen de tre[...]
Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant
Itello anerkjent av Gartner i siste Magic Quadrant for Life Insurance Policy Administration Systems, Europe  Itello, et svensk insurtech foretak[...]
  • oktober 9, 2019