The perfect forecast

På de svenske nettsidene minPension.se finner du en ny pensjonsplanlegger med betydelig forbedrede pensjonsprognoser innen de tre hovedområdene for alle som snart skal pensjonere seg. Beregningene bruker de faktiske vilkårene for individuelle pensjonsordninger og standardiserte prognoseverdier.


Takket være et felles integreringsprosjekt mellom minPension, Itello og våre kunder er det utviklet et nytt program (åpen kommunikasjonsstandard). I det nye programmet er det mulig å sende forespørsler om å beregne pensjonsprognoser hos forsikringsselskapet og formidle informasjonen tilbake til minPension.

Med dagens pensjonsprognoser er det mange som føler at de ikke vet nok før de velger å pensjonere seg. Det svenske pensjonssenteret minPension er blitt gitt i oppgave å endre dette av de svenske pensjonsmyndighetene.

Med et felles integreringsprosjekt og integreringsprogram i Inca er det nå satt en ny standard som gjør det mulig for minPension å vise ulike pensjonsscenarier grafisk med tilhørende resultater for målgruppen som snart skal gå av med pensjon, f.eks. alle fra 54 til 67 år. Alle som snart skal pensjonere seg kan med denne informasjonen ta en mer velbegrunnet avgjørelse for pensjoneringen og fremtidige pensjonsuttak.

Når det er på tide å utbetale pensjonen trenger ikke den som skal pensjonere seg å kontakte forsikringsselskapene selv for at pensjonsordningen skal startes som avtalt. Søknad om pensjonsuttak gjøres digitalt, og pensjonisten kan selv enkelt følge med på utbetalingene. Det er dermed enklere å avgjøre når pensjonen skal tas ut. Løsningen er helt åpen, og den setter en ny standard for å skape bevissthet og gi relevant informasjon om pensjonering.

 Nye beregningsfunksjoner og integreringer som støtter dette banebrytende samarbeidstiltaket tilbys kundene gjennom flere oppgraderinger, og starter med Inca 18.4 og fremover med en planlagt siste oppgradering til Inca 19.2.

Om minPension
minPension er både en frittstående nettside og en nettside som er integrert med andre aktører, som de svenske pensjonsmyndighetenes påloggingssider og pensjonsselskapenes nettkontorer. I dag er mer enn 30 aktører innen pensjonssektoren tilknyttet minPension. Sammen gir de pensjonsinformasjon tilsvarende 98 prosent av den totale pensjonskapitalen. Ni av ti pensjonssparere kan se hele pensjonen sin på minPension.

Gjennom det unike samarbeidet mellom staten og pensjonsselskapene har minPension en viktig rolle i samfunnet og en nøytral stemme i pensjonssaker. Med minPension er Sverige et av de første landene i verden som kan tilby innbyggerne informasjon om hele pensjonen deres.

Schrems II judgement impacts Itello Live

Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeNo results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • februar 2, 2019