• se
  • en
  • no

Itello AB vil tilby egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca

​​Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven, hvor det skal innføres egen pensjonskonto (EPK) for arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger i NorgeFor forsikringsbransjen og andre pensjonsleverandører betyr innføringen av EPK store forandringer som vil kreve nye investeringer spesielt med krav til effektive og automatiserte systemløsninger. Som ledende leverandør av liv- og pensjonssystemer i Norden, tilbyr Itello Inca Life and Pension Insurance Suite (Inca)– markedets mest komplette og kostnadseffektive liv- og pensjonssystem. Innføringen av EPK vil gi en ny dynamikk i markedet og Inca vil gjøre det mulig for våre kunder å ta del i det markedspotensialet som denne innføringen medfører. Itello vil tilby støtte for egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca.

For forsikringsbransjen og andre pensjonsleverandører vil innføringen av egen pensjonskonto innebære helt nye krav til digitalisering av kundedialogen og automatisering av informasjonsutveksling mellom aktørene i bransjen. Denne endringen vil også kunne medføre en høyere grad av åpenhet om priser og vilkår med forbrukere, som nå kan ta raskere valg og gjøre raskere endringer. Dette vil lede til økt prispress og behov for veldig effektive administrative prosesser med høy automatiseringsgrad. Regelverket rundt egen pensjonskonto vil kunne utvikle seg over tid, noe som stiller krav til at aktørene i bransjen har god endringskompetanse for å kunne innføre og håndtere eventuelle nye regler og kompletterende produkter og tjenester.

Norge er et prioritert marked for Itello og vi har hatt kunder i Norge i over 10 år. I dagens omskiftelige verden er det nødvendig ha fleksible og kostnadseffektive IT systemer for å lykkes. Med Inca gir vi våre kunder de beste forutsetningene for å utnytte markedspotensialet som dynamikken i markedet egen pensjonskonto vil medføre. 

Mats Lillienberg Itello/VD

Designed for insurers, valued for life
Slider

Inca Life and Pension Insurance Suite, et standardprodukt som inneholder:

Central Pension Administration
Støtter egen pensjonskonto, blant annet ved håndtering av flere kontoer, speiling av flere depoter, delt forvaltning, flytting inn og ut og fordeling av avgifter. Videre vil vi støtte relevante integrasjoner for egen pensjonskonto blant annet Norsk Pensjon og beholdningsregisteret, reservasjonsregister og flytteportal for individer.

Inca Insurance Administration
En kraftfull, moderne og fullt integrert plattform for liv- og pensjonssystemer som har full forretningsstøtte (bl.a. nytegning, risikohåndtering, innbetaling, sparing og forvaltning, oppgjør, utbetaling) og produkter og tilbud (bl.a. innskuddspensjon, IPS, IPA, risikoforsikringer). Her støtter vil vi blant annet støtte integrasjoner mot relevante aktører som skatteetaten, ISO 20022 (utenlandske betalinger), Altinn, NETS, DSF (Infotorg), ROFF.

Med Itello som strategisk partner vil du få:

- En samarbeidspartner som er 100% dedikert til å levere markedets beste liv- og pensjonssystem.

- En moderne plattform med åpne grensesnitt, som er designet for digitalisering og automatisering.

- Et liv- og pensjonssystem for fremtiden som fullt ut støtter egen pensjonskonto, og som muliggjør en kontrollert og stegvis overgang til et moderne og fremtidsorientert liv- og pensjonssystem i Inca.

Telefon

​+47 92 682 400

Adresse

Itello AB
​Apotekergaten 10B
0180 Oslo


Technology trends from Gartner IT Symposium
In our digital society, it’s crucial to find a balance between decision-making and management. Here we take a look at several hot trends in technology that Gartner Symposium expect to make a great impact in the years to come.
Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension
I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.
Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.
  • mai 22, 2019