• se
  • en
  • no

Itello AB vil tilby egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca

​​Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven, hvor det skal innføres egen pensjonskonto (EPK) for arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger i NorgeFor forsikringsbransjen og andre pensjonsleverandører betyr innføringen av EPK store forandringer som vil kreve nye investeringer spesielt med krav til effektive og automatiserte systemløsninger. Som ledende leverandør av liv- og pensjonssystemer i Norden, tilbyr Itello Inca Life and Pension Insurance Suite (Inca)– markedets mest komplette og kostnadseffektive liv- og pensjonssystem. Innføringen av EPK vil gi en ny dynamikk i markedet og Inca vil gjøre det mulig for våre kunder å ta del i det markedspotensialet som denne innføringen medfører. Itello vil tilby støtte for egen pensjonskonto som en del av standardprogramvaren Inca.

For forsikringsbransjen og andre pensjonsleverandører vil innføringen av egen pensjonskonto innebære helt nye krav til digitalisering av kundedialogen og automatisering av informasjonsutveksling mellom aktørene i bransjen. Denne endringen vil også kunne medføre en høyere grad av åpenhet om priser og vilkår med forbrukere, som nå kan ta raskere valg og gjøre raskere endringer. Dette vil lede til økt prispress og behov for veldig effektive administrative prosesser med høy automatiseringsgrad. Regelverket rundt egen pensjonskonto vil kunne utvikle seg over tid, noe som stiller krav til at aktørene i bransjen har god endringskompetanse for å kunne innføre og håndtere eventuelle nye regler og kompletterende produkter og tjenester.

Norge er et prioritert marked for Itello og vi har hatt kunder i Norge i over 10 år. I dagens omskiftelige verden er det nødvendig ha fleksible og kostnadseffektive IT systemer for å lykkes. Med Inca gir vi våre kunder de beste forutsetningene for å utnytte markedspotensialet som dynamikken i markedet egen pensjonskonto vil medføre. 

Mats Lillienberg Itello/VD

Designed for insurers, valued for life
Slider

Inca Life and Pension Insurance Suite, et standardprodukt som inneholder:

Central Pension Administration
Støtter egen pensjonskonto, blant annet ved håndtering av flere kontoer, speiling av flere depoter, delt forvaltning, flytting inn og ut og fordeling av avgifter. Videre vil vi støtte relevante integrasjoner for egen pensjonskonto blant annet Norsk Pensjon og beholdningsregisteret, reservasjonsregister og flytteportal for individer.

Inca Insurance Administration
En kraftfull, moderne og fullt integrert plattform for liv- og pensjonssystemer som har full forretningsstøtte (bl.a. nytegning, risikohåndtering, innbetaling, sparing og forvaltning, oppgjør, utbetaling) og produkter og tilbud (bl.a. innskuddspensjon, IPS, IPA, risikoforsikringer). Her støtter vil vi blant annet støtte integrasjoner mot relevante aktører som skatteetaten, ISO 20022 (utenlandske betalinger), Altinn, NETS, DSF (Infotorg), ROFF.

Med Itello som strategisk partner vil du få:

- En samarbeidspartner som er 100% dedikert til å levere markedets beste liv- og pensjonssystem.

- En moderne plattform med åpne grensesnitt, som er designet for digitalisering og automatisering.

- Et liv- og pensjonssystem for fremtiden som fullt ut støtter egen pensjonskonto, og som muliggjør en kontrollert og stegvis overgang til et moderne og fremtidsorientert liv- og pensjonssystem i Inca.

Telefon

​+47 92 682 400

Adresse

Itello AB
​Apotekergaten 10B
0180 Oslo


Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.
Fora, første pensjonsaktør med kjernesystem i nettskyen
Høsten 2018 valgte Fora Itellos forretningssystem Inca som ny IT-støtte til virksomheten sin, og nå velger de i tillegg Itello Live som leveringsmodell. Fora var på jakt etter en effektiv og sikker driftsløsning til Inca som ville lette hverdagen for bedriften. Valget falt på Itello Live fra Itello.
Itello øker sine investeringer i Norge og kjøper Eikos AS
Itello AB, et ledende insurtech-selskap i Norden som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for liv- og pensjonsbransjen, kjøper Eikos AS som tilbyr tjenester og systemløsninger innen liv- og pensjonsbransjen i Norge.
  • mai 22, 2019