Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant for Life Insurance Policy Administration Systems, Europe 

Itello, et svensk insurtech foretak som  leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.

Itello ser anerkjennelsen fra Gartner som et kvalitetstempel

Ifølge rapporten, “Gartner følger mer enn 50 leverandører som tilbyr livsforsikringssystemer i Europa. The 2018 Magic Quadrant viser et øyeblikksbilde av markedet for en gruppe av disse leverandørene som er til stede i minst to europeiske land, har bygget opp en betydelig portefølje av klienter (11 klienter) og fortsetter å legge utvide porteføljen sin (minst to i de siste tre fulle kalenderårene). "

Itello er stolt av å være en av de elleve leverandørene som er anerkjent i rapporten og den eneste leverandøren med hovedkontor i de nordiske landene. Vi setter stor pris på verdsettelsen ved å bli anerkjent i Gartner Magic Quadrant. Itello mener dette er gode nyheter for alle nordiske selskaper som ønsker å investere i en moderne og standardisert PAS-løsning. Vi tror at det vil gi dem mulighet til å navigere i et skiftende landskap drevet av automatisering og digitalisering og sette Itello på sin short-list over PAS-leverandører.

Mats Lillienberg CEO/Itello


Nedenfor er de viktigste emnene som Itello mener har betydning for enhver aktør i
livs- og pensjonsbransjen når Itello og vårt system Inca vurderes.


Surf på Compliance bølgen

En av de mest besværlige oppgaver for forsikringsbransjen er å være compliant med den uendelige strømmen av nye regler bransjen må overholde. Itello løser dette kritiske forretningskravet ved å sikre at vårt polise administrasjonssystem - Inca – hele tiden er compliant med regulativet ved å forplikte seg til å levere reguleringsoppdateringer som en del av lisensavtalen. Dette gjør at våre kunder kan bruke mer tid på å betjene sine kunder og utvikle sin virksomhet. Surf på bølgen av muligheter.

Et modern, kostnadseffektivt og standardisert softwareprodukt

For å levere den nødvendige funksjonaliteten til alle våre kunder på samme tid , har Itello bestemt seg for en produktpakke tilnærming etter en abonnementsbasert lisensmodell. Denne modellen gjør det mulig for alle kunder å oppgradere til den nyeste versjonen og dra nytte av den utvidede funksjonaliteten som følger med i product roadmap.

Kundesentrisk produktvisjon

Produkt roadmap er basert på ideer og forretningsbehov generert fra vårt brede engasjement med våre kunder. Vi tilbyr ulike fora for å løse spesifikke operasjonelle problemer, samarbeide vedrørende regelverksendringer og diskusjoner rundt fremtidig produkt roadmap og serviceutbud til alle våre kunder.

Vi tror at Itello har et høyt nivå av kundeengasjement og kundetilfredshet som dokumenteres i Gartner Peer Insights rating. Ratingen er basert på vurderinger og innspill fra Itello kunder.

Gartner Peer Insights Reviews for Life Insurance Policy Administration Systems, Europe

Skalerbarhet og tilpasningsevne for forretnings fleksibilitet

Vår tilnærming med pakkede produkter gir oss mulighet til å konfigurere og skalere systemet for å møte behovene fra en rekke forsikringsselskaper. Våre kunder inkluderer store en-produkts gjensidige selskap, bankforsikrings-selskaper med mange produkter, tradisjonelle livsforsikringsselskaper med distribusjon via meglere og tilknyttede agenter til internettmeglere som tilbyr kapitalforsikring sikring i de nordiske land. Med plattformens fleksibilitet gjør vi det mulig for våre kunder å raskt tilpasser seg nye markedsbehov og hurtig lanserer nye produkter og etablere nye forretningsmodeller og salgskanaler.

Fremtidens forsikring – drevet av automatisering, digitalisering og transparens 

Landskapet innen livsforsikring er i rask forandring, primært drevet av nye kunders forventninger og disruptiv teknologi. Itello har som mål å sikre at våre kunder har den mest kompetente, effektive og fleksible IT-plattformen på markedet, slik at de med hell kan navigere i dette skiftende markedet.

Nøkkelen til dette er:

  • Forretningseffektivitet gjennom et høyt nivå av data-drevet prosessautomatisering, både internt med eksterne partnere og interessenter
  • Evne til å betjene og samhandle med kunder og partnere i ulike digitale kanaler
  • Gjennomsiktighet og samarbeid. Omfavne det voksende insurtech øko-systemet og samarbeide sikkert gjennom en kombinasjon av standardiserte integrasjoner og fleksible åpne APIer.

Tjenestepensjon – en sentral del av det Nordiske pensjonssystemet 

Svenske arbeidsgivere betaler over SEK 170 milliarder SEK kroner i året i tjenestepensjon til forsikringsselskaper. De håndterer SEK 2.600 milliarder i tjenestepensjonsordningene. Gjennom innkjøpsordninger har representanter for arbeidsgivere og ansatte tvunget administrasjons- og administrasjonsavgiftene ned de siste tiårene.

Siden 2003 har Itello strømlinjeformet administrasjonen av pensjoner og livsforsikringspolisene ved å automatisere mange av de prosessene som driver kostnader. Vi har også inkludert tilkobling til alle deltakere i øko-systemet for tjenestepensjon regulert i IORP2.

Posisjonen i øko-systemet ble til og med styrket høsten om 2018 da Itello inngikk et partnerskap med vårt første non-life forsikringsselskap. Hvert år sender servicesentralen for tjenestepensjon – Fora- over 17 milliarder SEK i premie og avgifter fra 215.000 selskaper til 40 pensjonsforvaltere, forsikringsselskaper, thruster og fond. Andre nordiske land vil dra nytte av denne erfaringen.

Flere av våre kunder har digitalisert sin virksomhet ved å bruke forsikringsselskaper som forbedrer distribusjonskapasiteten og forbedrer sluttkundens opplevelse.

Gartner-abonnenter kan lese: Magic Quadrant for Life Insurance Policy Administration Systems, Europa i oktober 2018

Gartner Disclaimers
Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences, and do not represent the views of Gartner or its affiliates.
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Kontakt oss
+46 8 4109 4000

Itello AB
Regeringsgatan 28 
SE 111 53 Stockholm
  • januar 24, 2019