Itello forkorter utgivelsessyklusene for å få fortgang i kundens digitale forandring og migrasjoner 

Smidig implementering av digitaliseringstiltak, migrasjon fra sammensatte skreddersydde eksisterende systemer og samsvar med nye lovpålagte krav er noe av det kundene våre prioriterer høyest. Fra 2019 vil Itello gjennomføre prosjektene sine med flere utgivelser i året av det  ledende nordiske systemet for poliseadministrering for å møte etterspørselen etter rask forandring.

Tilleggsutgivelser av Inca bidrar til utviklingen av flere spenstige endringsprosjekter for kundene

I fjor støttet Itello migrasjonen fra kundenes sammensatte skreddersydde eksisterende systemer med høy hastighet og ved systematisk utvikling av nye ferdigheter. Integrering av effektiv automatisering av prosesser i pensjonssystemet som reduserer kostnader og forkorter responstiden har satt fart i endringen fra sammensatte skreddersydde eksisterende systemer til anvendelse av moderne poliseadministrering fra Itello.

 Alle våre kunder har, eller er i ferd med, å migrere forsikringspoliser fra skreddersydde eksisterende systemer for å få fordelen av løsningene Itello tilbyr med Inca og våre tilleggsprodukter og tjenester. For forsikringsselskapene gir muligheten til å samle alle forretningsområdene og livsforsikringspolisene i den samme plattformen flere fordeler:
 • Sette den digitale og automatiserte endringsprosessen ut i livet
 • Økt markedsreaksjonsfølsomhet for ny lovgivning og innkjøp
 • Økt aktivitet på mange plan
 • Samarbeid med andre Itello-kunder i bransjerelaterte prosjekter for å redusere kostnadene og forbedre kvaliteten
 • Lavere totalkostnader ved eierskap
 • Smidig testing av Minste brukbare produkt (MBP) fra interne prosjekter eller InsurTech-selskaper

For mange nåværende forsikringsselskaper kan man ikke styre unna behovet for å gå gjennom de skreddersydde eksisterende systemene. For de som tar sikte på trimmet prosjektstyring, standardiserte prosjekter og produkter, finnes det bare én standardløsning på det nordiske livsforsikringsmarkedet.

Itello anerkjent av Gartners Magic Quadrant
Itello, et svensk insurtech foretak som leverer et pensjonsadministrasjonsystem for det nordiske markedet, har blitt inkludert i Gartners siste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Vi mener at dette er en sterk validering av Itello som leverandør i den nordiske livs- og pensjonsindustrien.

Seks utgivelser av Inca i året forkorter markedsføringstiden og reduserer bryet med å overholde ny lovgivning

Ved å fordele lanseringen av nye funksjoner på flere utgivelser, kan kundene teste ut funksjonene for å overholde ny lovgivning og integreringer langt tidligere og gi tilbakemelding med tanke på utviklingen av de neste utgivelsene.

De seks utgivelsene gir forbedret og ny funksjon og lanseres for at kundene våre skal bruke dem i sin virksomhet. 

Her er noen eksempler på nye funksjoner lansert i 2019.:  
 • Oppdatering av implementeringen av GDPR og IDD
 • Migreringsverktøyet for Inca gir en smidigere overgang fra sammensatte eksisterende systemer til Inca
 • Dokumentkommunikasjonen øker kundenes engasjement og tilfredshet
 • Salgsdistribusjonen foregår digitalt og prosessen blir automatisert
 • Forbedret tilkobling akselererer digitaliseringen
 • Tilkobling til Morningstar øker effektiviteten og overholdelsen av lovgivningen

Itello har over lang tid forbedret prosessene og økt antallet på utviklingsteam, og nå atpå til med et utviklingsteam i Umea, en universitetsby i Nord-Sverige.

Støtte av eksisterende og ny forretningsmodell

I livsforsikringsbransjen, har nye konkurrenter plukket ut godbitene i verdikjeden og har hatt framgang. I Sverige har meglerne fått tilgang til konsernkunder ved å representere dem i innkjøp og presse ned prisene forsikringsgiver må godta.

Mange oppstartsforetak innen InsurTech ble finansiert av overskuddsfinansierte investeringsfond for å utfordre den tradisjonelle verdikjeden. Noen fokuserer på å forhindre risikoatferd ved å redusere de samlede forsikringspremiene eller få kontroll over kunden ved å fokusere på digitaliserte og personaliserte investeringsråd for langsiktig sparing og distribusjon av forsikringsprodukter.

 Nå ser vi neste fase. Forsikringsselskapene starter samarbeid med nye konkurrenter for å få fart i tempoet på den digitale endringen og teste ut flere ulike konsepter samtidig. Men uansett må de fremdeles opprettholde og forbedre arbeidet med den tradisjonelle verdikjeden.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge  Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som[...]
Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeMed innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere[...]
 • mars 27, 2019