Itello øker sine investeringer i Norge og kjøper Eikos AS

Itello AB, et ledende insurtech-selskap i Norden som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for liv- og pensjonsbransjen, kjøper Eikos AS som tilbyr tjenester og systemløsninger innen liv- og pensjonsbransjen i Norge.

Itello AB kjøper Eikos AS som en del av Itellos internasjonale ekspansjon. På denne måten styrker Itello sin posisjon i det norske markedet og kan sammen med Eikos tilby komplette løsninger og god leveringskapasitet i det norske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet. Eikos har høy kompetanse innen aktuartjenester, konsulenttjenester og systemløsninger til det norske forsikringsmarkedet, noe som sikrer god tilgang til profesjonelle ressurser i kommende prosjekter i Norge. Som en del av Itellos ekspansjon vil standardprogrammet Inca tilpasses for å oppfylle norske krav og behov og bli Itellos spydspiss i Norge.

Oppkjøpet er i tråd med vår strategi og akselererer vår internasjonale ekspansjon. Livs- og pensjonsforsikringsbransjen i Norge står overfor en rekke utfordringer de neste årene, noe som stiller høye krav til å kombinere høyeffektiv virksomhet med god innovasjonsevne. Med Eikos’ ekspertise styrkes konkurranseevnen vår i det norske markedet og utvider Itellos muligheter, sier Mats Lillienberg, administrerende direktør i Itello AB. 

Mats Lillienberg,
Administrerende direktør, Itello AB 

- Gjennom kjøpet av Eikos får Itello tilgang til spisskompetanse innen aktuarfag, administrasjon og systemutvikling for livs- og pensjonsforsikring i Norge. Eikos leverer tjenester og systemløsninger til en rekke aktører innen livs- og pensjonsforsikring i Norge, og i kombinasjon med Itellos løsninger og kompetanse vil vår kapasitet og konkurransekraft bli betydelig styrket. Eikos blir del av et stort og ekspansivt miljø som vil gi våre ansatte nye muligheter og spennende utfordringer, sier Øyvind Grini, administrerende direktør i Eikos AS.

OM ITELLO AB

Itello AB er et insurtech-selskap og den markedsledende leverandøren av forretningssystemer og digitaliseringsløsninger for livs- og pensjonsforsikringsbransjen i Norden. Itello tilbyr produkter og løsninger rettet mot å automatisere og digitalisere forretningsprosessene og muliggjøre innovativ forretningsutvikling for våre kunder. For mer informasjon, besøk www.itello.com.

OM EIKOS AS

Eikos AS er et aktuar- og konsulentselskap som leverer tjenester og systemløsninger for pensjonskasser og leverandørene i finansnæringen. Eikos’ kunder er pensjonskasser, norske og utenlandske forsikringsselskaper, fondsselskaper, forsikringsmeglere, større foretak og advokat og revisjonsvirksomhet. For mer informasjon, besøk www.eikos.no.

 

For mer informasjon, kontakt:

Mats Lillienberg, administrerende direktør Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187

Øyvind Grini, administrerende direktør Eikos AS, oyvind.grini@eikos.no, +47 901 16 630Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itelos Head of digital solutions, Henrik Allert.
Telefon

​+47 92 682 400

Adresse

Itello AB
​Apotekergaten 10B
0180 Oslo

  • august 20, 2019