• Swedish
  • Engelsk
  • Norsk bokmål

Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge

Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.

Itello tilbyr en bransjeløsning for digitalisering av det norske tjenestepensjonsmarkedet.

Det samlede beløpet som er tilgjengelig for egen forvaltning, er anslått til 300 milliarder kroner. Intensjonen med EPK er å bidra til at pensjonsmidlene forvaltes mer effektivt og at arbeidstaker skal få bedre oversikt over sin egen pensjonsopptjening. For å oppnå dette får arbeidstakere mulighet til å bestemme hvem som skal forvalte deres pensjoner. Dette åpner markedsmuligheter også for andre selskaper enn dagens leverandører av innskuddspensjon.

Vår spareløsning for EPK kan benyttes både av dagens leverandører av innskuddspensjon (arbeidsgivers leverandør) og selvvalgte leverandører (annen leverandør enn arbeidsgivers leverandør).

For begge typer leverandører er det viktig med korrekt og effektiv håndtering av hele livssyklusen fra etablering og sparing til pensjonering og utbetaling.

For livsforsikringsselskaper som tilbyr innskuddspensjon, gir Itello ende-til-ende-funksjonalitet fra tilbud, avtaleinngåelse og fakturering i en digital og uavbrutt behandlingsprosess. Den økte konkurransen og inntreden av nye leverandører vil kunne medføre et kontinuerlig kostnadspress og da vil en fleksibel og rimelig administrasjonsplattform være avgjørende.

 Den svenske tjenestepensjonsleverandøren SPP har med Itellos løsninger kunne innføre nye arbeidsmåter og løsninger som betyr en reell forskjell både for kundene og selskapets salgsstyrke

Langsiktig satsning på det norske markedet

Itello har levert løsninger til kunder i det norske markedet siden 2007. I denne perioden har vi sørget for at kundene til enhver tid har hatt løsninger i tråd med norske regler og krav.  I 2019 gjorde Itello et oppkjøp av Eikos AS som er en ledende leverandør av systemløsninger og aktuartjenester til aktører i det norske pensjons- og livsforsikringsmarkedet. Oppkjøpet understreker Itellos langsiktige satsing på det norske pensjonsmarkedet.

 Eikos betydelige kompetanse på norske pensjons- og livsforsikringsprodukter sammen med  Itellos digitale løsninger, gjør at vi kan tilby markedsledende produkter i det norske markedet.

Les mer

Premiere for SPPs heldigitale tjenstepensjonstibud

SPP lanserer nå Sveriges første heldigitale tjenstepensjonstilbud. “En helt ny IT-plattform og et batteri av kundevennlige digitale løsninger legger grunnlaget for å møte kundenes behov for enkelhet og fleksiblitet” forteller SPPs administrerende direktør Staffan Hansén i en pressemelding. Det liker vi i Itello AB, det er resultatet av vårt samarbeide de siste årene.

...
Les mer
  • april 14, 2020