Premiere for SPPs heldigitale tjenstepensjonstibud 

SPP lanserer nå Sveriges første heldigitale tjenstepensjonstilbud. “En helt ny IT-plattform og et batteri av kundevennlige digitale løsninger legger grunnlaget for å møte kundenes behov for enkelhet og fleksiblitet” forteller SPPs administrerende direktør Staffan Hansén i en pressemelding. Det liker vi i Itello AB, det er resultatet av vårt samarbeide de siste årene. 

Agil og iterativ utvikling av kundedialogen  

En viktig fremgangsfaktor for SPPs digitale pensjonsplan var ifølge Hansén å involvere kundene på et tidlig stadie. 

– Det har vært en agil og iterativ utviklingsprosess med løpende brukertester av prototyper. Våre kunders input har vært avgjørende for å sikre at vårt heldigitale tjenstepensjonstilbud virkelig treffer rett. Også i fortsettelsen vil vi videreutvikle tjenestene i nært samarbeid med kunder og brukere, sier Hansén.

Les informasjonen fra SPP her: SPP lanserer Sveriges første heldigitale tjenestepensjonstilbud

Holdbare pensjonsløsninger krever automatisering og digitalisering 

Forsikringsbransjen er drevet av stadige forandringer. Digitalisering, automatisering, bærekraftperspektiv, kontinuerlig prispress og stadig økende krav fra myndighetene for økt transparens og kontroll stiller store krav til å kunne endre forretningsmodeller, kundedialoger, tilbud, produkter og interne arbeidsmetoder.

SPP har et bredt tilbud av bærekraftige pensjonsløsninger for foretak og individer. De har lenge jobbet målbevisst med å flytte pengene i en retning som bygger bedre pensjoner og en bedre verden å gå i pensjon i. En viktig forutsetning for fremtiden, synes vi i Itello.

 Ytterligere et perspektiv på bærekraftige løsninger er sømløse prosesser uten manuelle håndgrep som stopper prosessen. Det sparer tid for kunder og formidlere gjennom en enkel og tydlig digital dialog. På kjøpet forsvinner behovet for kilovis med papir for å få ønsket informasjon og dokumentere alle stegene i prosessen. En effektiv og høyautomatisert administrasjon er også en forutsetning for å kunne tilby markedsledende kostnadseffektive pensjonsløsninger.

Med SPPs digitale tjenestepensjonstilbud tilbyr vi en fullt ut digital salgsprosess hvor kunden tilbys rask, jevn og effektiv service med digital signering. Vi har allerede konkrete eksempler på at dette hjelper oss med å tiltrekke seg nye kunder. I forbindelse med årsskiftet ble vi kontaktet av selskaper med behov for å signere kundetilpassede kontrakter i løpet av samme dag. Det viste at SPP var den eneste aktøren som hadde muligheten til å levere under de tøffe kravene, i noen tilfeller med salgssykluser ved første kontakt til tegnet og utstedt tjenestepensjonsplan på under en time.

Michaela Bruneheim
Head of Insurance/SPP

Transformasjonsprosjektet som skapte muligheter for digital forretning

I 2015 startet SPP sin store endrings- og digitaliseringsreise ved å bytte ut ufleksible og utdaterte IT-systemer og erstatte med Inca fra Itello. Gjennom migrering av eksisterende forsikringer til en felles moderne IT-plattform, fikk SPP tilgang til integrasjoner og automatiserte prosesser, samt de aller beste forutsetningene for å bygge fremtidens forretning. I tillegg fikk SPP økt forvaltningsbarhet, forbedrede forutsetninger for regeletterlevelse og forutsigbare kostnader. Med Itellos digitaliseringsløsninger skaper SPP effektive digitale dialoger med formidlere, foretaks- og privatkunder samt effektive integrasjoner med samarbeidspartnere. Sammen skaper vi en kostnadseffektiv administrasjon, samt en tilpasningsevne og fleksibilitet som gjør SPP rustet for fremgangsrikt å kunne støtte både dagens og fremtidige forretninger.

Itello er stolte over, som strategisk partner til SPP, å kunne tilby markedets beste IT-plattform og gjennom dette muliggjøre SPPs aggressive digitale forflytning som en av bransjens mest innovative aktører’. Med et komplett digitalt tilbud har SPP tatt et stort skritt i å flytte virksomheten fra industri 3.0 til industri 4.0 gjennom en sterk kombinasjon av kundefokus, prosesseffektivisering og innovativ bruk av digital teknologi.

Henrik Allert
Head of Digital Channels/Itello


Transformasjonen til den moderne plattformen kommer til å gi SPP en rekke fordeler for å møte forretningskrav som:
- Økt effektivisering og automatisering i prosesser og rutiner
- Raskere skape nye produkttilbud og lansere de på markedet
- Forbedret og forenklet internkontroll og regeletterlevelse
- Sterk evne til å virke i bransjens stadig mer komplekse digitale verdikjede
- Kostnadseffektivisering gjennom å bruke standardiserte løsninger og IT-støtte

Digitalisering skaper tydelig kundeverdi og muliggjør helt ny forretning

Transformasjonen til den nye plattformen har allerede effektivisert administrasjonen av den eksisterende virksomheten. SPP har historisk benyttet formidlere for sin distribusjon. Dette innebærer at det finnes mange vunnede avtaler som må administreres kostnadseffektivt for god lønnsomhet og gir mulighet til å plassere kapital på best mulig måte med hensyn til Solvens II.

Med den nye plattformen er de aller beste forholdene tilstede for å vinne nye anbudskonkurranser og å skape helt ny forretning og samarbeid. Her er noen eksempler:

Gajda - adferdsrelatert individuell informasjon om tjenestepensjon

I forbindelse med tjenestepensjonsdagen 2017 lanserte SPP roboten Gajda til 4000 ansatte. Gajda er en individtilpasset, upartisk chatbot basert på forskning om hvordan hjernen lettest tar til seg pensjonsinformasjon, konstruert for å hjelpe selskapet å synliggjøre tjenestepensjonen som en ansattefordel og hjelpe dem med å ta viktige valg i sin tjenestepensjon. I oktober 2018 vant SPP SPVs for Guldkanten for beste pensjonsinformasjon i 2018.

Les mer: Sterk innflytting og premiert pensjonsrobot for SPP

Pensure – digital formidler skaper kundeverdi

Pensure er en av de nye typer formidlere som kjøper inn forsikringsprodukter og tilbyr en helt digitalisert prosess. Pensures forretningsmodell gir små og mellomstore bedrifter tilgang til forhandlede priser på tjenestepensjon - til priser så lave at de tidligere var forbeholdt store selskapers høye pensjonspremier. I stedet for forsikringsavgift betaler selskapet årlig lisensavgift for tilgang til den digitale administrasjonen via Pensure. Fem klikk og deretter kan du tegne en gusntig tjenestepensjon som plasseres bærekraftig hos SPP. Helt uten skjemaer.
Les mer: Startup lanserer digitale og bærekraftige pensjonsløsninger for mindre bedrifter

Fortnox – utfordrer formidlerne og bygger kundelojalitet

Fortnox, som tilbyr skybaserte regnskapstjenester til 200 000 foretak, tilbyr nå sine kunder å tegne en tjenestepensjon hos SPP. Produktet er unikt ved å kutte ut flere steg fra den manuelle håndteringen. Da ansattvilkårene og lønnsdata finnes i  registrene, kan de månedlige premiene regnes fra riktig grunnlag. Fordi prosessen er automatisert, kan SPP tilby et godt produkt og et bredt utvalg av bærekraftige fond, samtidig som kostnadene holdes lave.
Les mer: Fortnox lanserer automatisert tjenstepensjon i samarbete med SPP

Bærekraftig penjonssparing – ny plattform holder kostnadene nede gjennom automatisering og smarte funksjoner for fondsporteføljer

I hele 2018 hadde SPP Fonder stor nettotegning til sin fondsforsikringssparing. Enkle, prisgunstige og bærekraftige fond synes å være et vinnende konsept som holder i alle investeringsklima. Men lave avgifter gir lave inntekter, noe som betyr at kostnadene må holdes lave og ikke drives av økte volumer.

I 2017 byttet SPP ut sitt eksisterende system for administrasjon av fondsforsikringer og handel med fondsandeler med Inca. Man fikk en moderne handelsplattform med oppgjør av fondsordre og avstemning med alle eksterne fondforvaltere. På kjøpet fikk man muligheten til å tilby dynamiske porteføljer og forvaltningstjenester basert på algoritmiske handelsregler.

I tillegg vant SPP prosjektet den prestisjefylte bransjeprisen Årets trofé 2017 som utdeles av Itello.

Framtiden blir hva vi gjør den til

Det er utrolig inspirerende at Itello fikk SPPs tillit til å gjennomføre denne endringsreisen sammen. Det SPP har lykkes med å gjennomføre og drive gjennom på et par år er eksepsjonell og verd oppmerksomhet. Vi er overbeviste om at dette bare er begynnelsen på den forflytningen som industrien må gjøre mot industri 4.0. Kundefokuserte, tilpasningsdyktige og datadrevne organisasjoner er en forutsetning for at livs- og pensjonsforsikringsselskaper skal fortsette å være relevante og konkurransedyktige også i fremtiden.

Henrik Allert
Head of Digital Channels/Itello


Följ Følg utviklingen av hva som hender på det nordiske livs- og pensjonsforsikringsmarkedet på Itello Insights.

Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Bancassurance – it’s about digitalization and putting customers first
Bancassurance - it’s about digitalization and putting customers firstIt is no news that digital bancassurance opens up new doors for[...]
Høyeste kredittratingen AAA – for 12. året på rad
​Høyeste kredittratingen AAA - for 12. året på rad ​Itello har for 12. året på rad fått den høyeste kredittratingen[...]

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge  Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som[...]
Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeMed innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere[...]
  • januar 18, 2019