SPPs åttende overføring i transformasjonsprosjektet Future Core

I 2015 startet SPP sin store automatiserings- og digitaliseringsreise ved å erstatte en fragmentert IT-plattform, stort sett bestående av eldre og ufleksible IT-systemer, med Inca. I løpet av våren 2019 ble den åttende overføringen gjennomført, noe som til da var den største overføringen av forsikringer til Inca. Totalt dreide det seg om flytting av 235 000 ITP-forsikringer, som betyr at 57% av SPPs forsikringer nå finnes i Inca. Dette anses som en milepæl i transformasjonsprosjektet Future Core. 

Ved å overføre eksisterende forsikringer til en felles, moderne IT-plattform, får SPP tilgang til flere integrasjoner og automatiserte prosesser. I tillegg etableres de beste forutsetningene for å bygge fremtidens virksomheter. 

Utfordringen med ITP-overføringen er det månedlige rapporteringskravet til Collectum, som krever en høy datakvalitet og koordinering mellom systemer for at validering og sluttresultat skal bli korrekte. Takket være solid kompetanse og løsningsorientert atferd, har teamene fra SPP og Itello lykkes i å få denne overføringen i mål på en vellykket måte. Future Core forventes å pågå frem til 2020, og sammen med SPP vil Itello skape en kostnadseffektiv administrasjon, og en tilpasningsevne og fleksibilitet som gjør SPP godt posisjonerte til å kunne støtte både dagens og fremtidens virksomheter.

Den "enkle" delen med å bytte plattform er å sette opp nye systemer og prosesser. Kompleksiteten ligger i overføringen og nedleggelsen av systemer, sånn at vi kan oppnå kostnadseffektivitet, men fremfor alt, en betydelig forenkling av hele vår operative plattform. Vi har valgt å kun drive digitaliseringsagendaen vår på den nye plattformen, og derfor er det ekstremt viktig å få flyttet kundene raskt, sånn at de kan benytte seg av de nye tjenestene.

Kristin Lindmark,
CIO, SPP Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itelos Head of digital solutions, Henrik Allert.
Telefon

​+47 92 682 400

Adresse

Itello AB
​Apotekergaten 10B
0180 Oslo

  • juli 10, 2019