Sthlm Fintech Week 2019 - Insurtech Seminars

I onsdags (13/2) var Insurtech på agendaen på Sthlm Fintech Week. Dette er vår oppsummering av dagen.

Det nordiske øko-systemet for livs- og pensjons er på sterk fremmarsj. Men spørsmålet er ikke lenger om forsikringsselskapene skal bruke ny teknologi, men hvordan det kan brukes for å få et forretningsmessig forsprang. For å overleve i den raske utviklingen er proaktivt arbeid, samarbeid, kunderelevans og kompetansesikring avgjørende. Dette er noen av konklusjonene vi trekker fra Insurtech 2019.

Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider

Ta del i talernes presentasjoner!

Last ned presentasjonene

Utviklingen av det nordiske øko-systemet

Michal Gromek, ledende ekspert i Insurtech, understreket fremmarsjen i det nordiske øko-systemet innen liv og pensjon. I de senere år har fintech-selskaper fått stor oppmerksomhet, blant annet Klarna og Izettle som vil utfordre de store bankene. Nå tror han at blikket i økende grad vender seg mot Insurtech og dets voksende øko-system som forventes å få stor påvirkning på forsikringsbransjen. Teknologiutviklingen er enorm og det er høy aktivitet i bransjen med voksende investeringer, særlig i Sverige, for at kundemøtet skal forbedres og mer situasjons- og hendelsesbaserte forsikringer skal kunne tilbys.

Michal understreket videre at, i motsetning til det mange kan tro, arbeider ingen mellom 25-30 år innen Insurtech. Alle Insurtech-foretak er startet av menn (ca 97%) med en gjennomsnittsalder på 54 år. Han mener at det krever kunnskap og erfaring å jobbe innenfor Insurtech da det er komplekst.

Det handler ikke lenger om men hvordan forsikringsselskap og Insurtech-selskaper kan samarbeide fremgangsrikt. For å få bredere forståelse og dypere innsikt i det nordiske øko-systemet rundt Insurtech, er den første nordiske Insurtech-review (produsert av Michal Gromek, Henrik Allert og Matt Broniarek) under arbeid og publiseres innen kort tid. Den endelige versjonen vil inneholde flere trender og innsikt innen temaet.

Foto: Mikael André, Itello

Insurance 4.0

Vår egen Henrik Allert, Head of digital solutions, fremhevet at forsikringsbransjen beveger seg, som alle andre bransjer, mot Industri 4.0.
Vi lever i en spennende tid, og mange muligheter som venter, men for å være konkurransedyktige må selskapene investere enda mer i kundefokuserte og data-drevne organisasjoner. De etablerte industriaktørene har ikke bredden til dekke opp for alle fremtidige scenarier selv. For å få fremgang er det derfor viktig å forstå øko-systemet og holde oversikt over eksisterende Insurtech-aktører for fremtidig samarbeid og kompetansesikring.

Henrik understreket at det er viktig å lære seg å håndtere og anvende alle mengder med data på en smart måte. Machine Learning, AI, jobbe med automatisering for å nå nye kunder, bli mer relevante for sine kunder og utvikle en kontinuerlig dialog med dem. Dessuten må forsikringsbransjen leve opp til nye krav og regelverk som i tillegg gir kundene stadig større kontroll over den informasjonen som finnes. Det har allerede skjedd i bankverdenen, og det samme fenomenet vil oppstå i forsikringsbransjen, hvor tillit og transparens blir viktige nøkkelord i fremtiden.

Se hele presentasjonen! (video)

Veien til en komplett digital aktør

Kristin Lindmark i SPP, som er en del av Storebrand gruppen, fortalte om SPPs store endrings- og digitaliseringsreise med å erstatte ufleksible og foreldede IT-system med en moderne og standardisert plattform. Gjennom migrering av eksisterende forsikringer til en felles moderne IT-plattform, fikk SPP tilgang til integrasjoner og automatiserte prosesser og de aller beste forholdene for å bygge fremtidens forretning.

SPP skaper i dag effektive digitale dialoger med formidlere, foretaks- og privatkunder samt effektive integrasjoner med samarbeidspartnere. I dag er de utstyrt for å støtte både dagens og fremtidige virksomheter. Med et komplett digitalt tilbud har SPP tatt et stort skritt for å flytte virksomheten fra industri 3.0 til industri 4.0 gjennom en sterk kombinasjon av kundefokus, prosesseffektivisering og innovativ bruk av digital teknologi.

Itello er stolte over at som strategisk partner til SPP å kunne tilby markedets beste IT-plattform og gjennom dette muliggjøre SPPs aggressive digitale forflytning til en av bransjens mest innovative aktører. Med et komplett digitalt tilbud har SPP tatt et stort skritt i å flytte virksomheten fra industri 3.0 til industri 4.0.

Henrik Allert,

Head of Digital Solutions, Itello.  

Trender i pensjonsmarkedet

Anders Lundström, Min Pension, snakket om trender i pensjonsbransjen og dets fremtid. Sverige står overfor en rekke utfordringer for å sikre et fortsatt bærekraftig pensjonssystem. Forskjellige samfunnstrender, som økt forventet levealder, forlenget studietid og senere inntreden i arbeidslivet, har skapt problemer for pensjonssystemet. Trenden mot bærekraftig pensjon var et aktuelt spørsmålsstilling under Insurtech. Nedenfor lister vi opp andre trender som Anders diskuterte:

  • Økt behov for pensjonssparing
  • Holdbarhet
  • Transparens
  • Flere regelverk
  • Lavere avgifter
  • Endring i verdikjeden

En unik reise og partnerskap

Lalle Bertland Zlatanovski, Product Owner på Fortnox, fortalte om selskapets unike utviklingsreise. Allerede i 2001 så selskapet mulighetene i skyen og sørget for at det første nettbaserte regnskapsprogrammet for småbedriftseiere ble lansert på det svenske markedet. Siden da har nye programmer blitt utviklet i Fortnox-produktporteføljen, og i dag er det en mengde brukervennlige program som hjelper småbedriftseiere til å holde orden i sakene.

Siden Fortnox vil fortsette å levere merverdi til sine kunder og bidra til å forenkle deres hverdag, tilbyr de siden 2018 også forsikringstjenester. Det er ingen hemmelighet at arbeidssituasjonen er under press for mange småbedriftseiere, og at en stor andel mangler forsikring. Derfor hjelper Fortnox sine kunder til å danne forsikringspakker basert på behov, mens deres partnere leverer selve innholdet.

Oppsummert kan vi konkludere med at nøkkelen til selskapets fremgang er skyen, partnerskapet, integrasjoner og åpne APIer.

Last ned presentasjoneneNordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • februar 19, 2019