Vi er kåret til Mestergasell 2019

Men hva innebærer det og hva betyr utmerkelsen for oss på Itello AB?

2019 er jubileumsåret for Di Gasell. Det feirer de ved å kåre MasterGaseller - selskaper som har blitt Gaselle-selskaper minst tre ganger eller mer i løpet av de 20 årene som Dagens Industri har kåret Sveriges ledende vekstfirmaer. Av de mer enn 10 000 selskapene som har blitt kåret til Gaselle-selskaper siden starten i år 2000, er det bare ca. 1400 som hører til den eksklusive kretsen som kan kalle seg MasterGaseller.

Selvsagt er vi beæret og takknemlige for den fantastiske utmerkelsen som er et tegn på at vi løper i riktig retning og opprettholder høy veksttakt.

For å bli utpekt som et Gaselle-selskap må man oppfylle følgende kriterier:

  • Nettoomsetning som overstiger 10 millioner kroner, ifølge den siste årsberetningen.
  • Minst ti ansatte, ifølge den siste årsrapporten. 
  • Minst fordoblet omsetningen, sammenlignet med de første og siste regnskapsårene i den fireårige undersøkelsesperioden.
  • Økt omsetning hvert år de siste tre årene.
  • Et positivt samlet driftsresultat for de siste fire regnskapsårene.
  • Vesentlig organisk vekst, ikke gjennom oppkjøp eller fusjoner.
  • Sunne finanser.

Sammen med våre herlige kollegaer effektiviserer vi administrasjonen av pensjoner og forsikringer for millioner av mennesker. Vi har et klart bilde av hvor vi skal og har lykkes i å skape en arbeidsplass der våre ansatte som utgjør grunnlaget trives og oppmuntres til å bidra til vår videre utvikling.

Mats Lillienberg Itello/VD


Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • mars 7, 2019