Bærekraft

 Itello har som ambisjon å ha et helhetsperspektiv på foretaket, våre medarbeidere, våre kunder, våre partnere og leverandører samt omverdenen. Vi synes det er viktig at foretaket og medarbeiderne alltid ser muligheten til en bidra i en mer bærekraftig verden.
Vi vil derfor at hele vår virksomhet i hverdagen og i fortsettelsen skal påvirkes av noen perspektiv:

- Miljøhåndtering etter ISO 14 001
- Sosialt ansvar etter ISO 26 000 
- Arbeidsmiljøhåndtering etter kommende ISO 45 001 

Når det gjelder miljø har vi tatt steget fullt ut og sertifisert vårt system for informasjonssikkerhet i.h.t. standarden ISO 14001.
For sosial ansvarlighet finnes ingen sertifiseringsmulighet men vi har fått vår egendeklarasjon verifisert. For arbeidsmiljø planlegger vi å sertifisere også dette i ledelsessystemet når det blir mulig i 2018.

Itello har også valgt å bruke ISOs grunntanke som en sjekkliste for å sikre at alle bør- og skal- krav oppfylles. Les mer om vår struktur.

Klikk på linkene over for å lese mer om hvert delledelsessystem, vil du vite mer er du velkommen til å kontakte oss.