Inca 14.3 november 2014 – No Room for Error

Inca leveres med betalingsavstemning på alle betalingsstrømmer. Det gir kontroll over alle transaksjoner på bankkonto og skaper ordning og rede på inn- og utbetalinger samt fondshandel. Inca er 100% automatisk avstemt mot bankkontoene. Det forenkler regnskapsavslutning og revisjon. Den lividstyrte handelen skjer raskere og sikrere med færre manuelle feil. Dessuten minsker risikoen for bedragerier ettersom Inca forventer likvider. 

Les mer om Inca 14.3

Ta meg til neste
Ta meg tilbake til Inca – The Story