Inca 16.1 april 2016 – Move, Merge and Prepare

Flytting av forsikring er høyt oppe på agendaen for bransjen. Nå tar Inca et første steg for å automatisk slå sammen forsikringer i forbindelse med innflytting, ved visse betingelser. Mulighetene finnes innen avtalepensjon og flytteprosessen for di svenske kollektiv avtalene. Forsikringstakeren får færre forsikringer og bedre overblikk. Forsikringsgiveren senker kostnadene for administrasjon og forvaltning. Vi forbereder oss også på oppmykning av loven på området.  

Ta meg til neste
Ta meg tilbake til Inca – The Story