Inca 16.3 oktober 2016 – Follow the Tracks

Høstens store release av Inca inneholder flere nyheter og tilpasninger som gjør administrasjonen av pensjoner, livsforsikringer og sparing enklere og mer effektivt.

Vi har lagt særskilt fokus på fakturering og innbetaling som er to kjerneområder for alle forsikringselskap. Målet har vært å forbedre avstemnignsmulighetene for enklere kontraoll, skape en faktureringsprosess som er smartere og smidigere samt understøtte muligheten til avstemning av ikke- planlagte betalinger. Sist men ikke minst , øke sporbarheten for å kunne følge hvordan pengene flyter i systemet.

Andre forbedringer er f.eks. mer automatisert regelverk for lettere å håndtere tilbudsprosesser og innføring av faststilte kurser innen verdihåndtering i Inca. 

Ta meg til neste
Ta meg tillbaka til Inca – The Story