Inca 4.0 december 2008 – Securing the Path Ahead

Tiden var inne for en stor endring av Incas verdihåndtering som skulle sikre dagens høye krav og forberede på fremtidens krav. Gjennomgående kodeforbedring ble gjort og et stort antall funksjoner ble innført. Fokus lå på å skape nye forretningsmuligheter, minimere kostnader og risker for forsikringsselskapene samt sikre en høy automatiseringsgrad med meget høye prestasjoner. Bra støtte for konfigurasjon samt en korrekt, tydelig og sporbar håndtering var andre viktige drivkrefter som ledet til den nye løsningen.

Inca 4.0 ble utstyrt med en rad solide nyheter: Selvregulerende handelslager med mulighet for minimale fondslager, forfinet fondshandel, porteføljer og utvidet håndtering av fondsbytte. Håndtering av fond og depot i samme forsikring. Månedshandlede fond og bedre funksjonalitet for retroaktivitet.

Ta meg til neste
Ta meg tilbake til Inca – The Story