• se
  • en
  • no

Itello ABs ledelse og styre

Vi har samlet personer med all den kunnskapen og de egenskapene som trengs for å kunne drive Itello AB fremover. Vi har bygd opp et lag der alle har sine gitte roller for å kunne utvikle foretaket, medarbeiderne og skape økonomisk stabilitet. Det skaper i sin tur forretningsmuligheter for våre kunder både i dag og i morgen.

Ledelsen


Johan Ehnbom

Head of Sales & Marketing
Ansatt siden: 2016

Johan har lang erfaring fra salg og forretningsutvikling av standardsystem. Som tidigere managementkonsulent og prosjektleder i banker og forsikringsselskap har han god forståelse for kunders behov og utfordringer.

Anna Fulke

Head of Professional Services
Ansatt siden: 2017

Anna har bred erfaring fra arbeide som konsulent, projekt- og testleder samt i ulike lederroller innen IT og leveranse. Hun er vant til å bidra i styringsgrupper og å hjelpe kunder med ulike typer utfordringer.

Magnus Grönvik

Head of Product Management
Ansatt siden: 2018

Magnus har solid erfaring med product management i programvareindustrien. Han arbeider med produktvisjon og strategi, produktplanlegging, roadmapping, håndtering av krav samt lansering av Itellos produkter.

Martin Sandén

Head of Customer Relation Management
Ansatt siden: 2013                                                   

Martin har en solid erfaring innen bank og forsikring med med fokus på forretning, virksomhet og IT. Han tar seg av den kommersielle relasjonen med Itellos eksisterende kunder.

Anna Svanberg

Head of Operations
Ansatt siden: 2009

Anna har mange års erfaring med komplekse systemer og har med sin bransjeerfaring og kompetanse om Itellos produkter stor forståelse for kundens utfordringer både på strategisk og operativt nivå.

Jacob Funck

Head of Research and Development
Ansatt siden: 2011

Jacob har 20 års erfaring av softwareutvikling, hvorav de siste 10 årene i ledende roller. Han arbeider med utviklingen av Itellos produkter samt den agile utviklingsmetoden som gjennomsyrer organisasjonen vår.

Mats Lillienberg

CEO 
Ansatt siden: 2018
                                                                        
Mats har mange års erfaring som leder i globale organisasjoner for IT og programvareindustrien innen Finans, Logistikk og Telekom. Med kunden i sentrum fokuserer han på å levere produkter som holder høy kvalitet.

Patrik Stålberg

CFO 
Ansatt siden: 2019
                                                                             
Patrik har 25 års erfaring fra ledende finansposisjoner innen flere bransjer og land. Hans fokus er vekst og et sterkt partnerskap mellom finans og den operative virksomheten.

Styre


Malin Björkmo

Styremedlem                                                                Malin Björkmo har lang erfaring fra arbeide med foretaksledelse, kapitalforvaltning og innføring og tilpasning av finansreguleringer. Hun jobber i dag som en rådgiver med fokus på forsikringsbransjen og var tidligere bl.a. ansvarlig for forsikringsområdet hos Finansinspektionen, leder for kapitalforvaltning i Skandia Liv og administrerende direktør i Storebrand Livs svenske filial. Malin har for tiden flere styreoppdrag i finanssektoren. 

Hans von Knorring

Styremedlem                                                          Adm.dir. for Itello mellom 2003 og 2015, med mangeårig erfaring fra systemutvikling og IT innen bank og forsikringsområdet. Tidligere IT-sjef på fond- og forsikringsselskapet Robur.

Anette Norberg

Styremedlem                                                             Anette Norberg har 30 års erfaring fra forsikringsbransjen i ledende stillinger som sjefsaktuar, styremedlem, foretaksledelse og produktsjef. Anette har en unik erfaring med ytelsesbaserte- og innskuddsbaserte pensjoner samt erfaring fra et bredt spekter av livsforsikringsselskaper, bank, gjensidige selskaper og personrisiko.

Gustav Lagercrantz

Styremedlem                                                            Gustav har 20 års erfaring i software industrien som innovatør, entreprenør, investor og senior executive. Tidligere posisjoner inkluderer grunnlegger og CEO i Netstar, COO og VP Sales i EPiServer, grunnlegger i Trive og co-founder i Wiraya.

Johan Berg

Styremedlem                                                                    Johan har over 30 års bred erfaring fra flere aktører innen programvareindustrien. Erfaring fra de svenske forretningssystem leverandørene IBS og Intentia gjør at Johan tilfører erfaring og kompetanse til styret.

Thomas Bill

Styremedlem                                                          Thomas har hatt flere senior posisjoner i software industrien; Global VP Sales og COO i Front Capital Systems, direktør i Pointsec Mobile Technologies, og CEO i Protect Data og Orc Software.

Peter Larsson

Styreforman                                                                 Peter har hatt flere senior posisjoner i software industrien; CTO i Front Capital Systems, CEO i Protect Data og Episerver, og direktør i Pointsec Mobile Technologies.