SIKKERHET OG RISIKOHÅNDTERING I ITELLO

Vi arbeider i en bransje der sikkerhet og risikohåndtering er vitalt, både for oss, våre kunder og vår omverden.
Vi arbeider etter en omfattende proaktiv tiltaksplan for risiko- og sikkerhetshåndtering men har også implementert
og testet reaktive tiltak for å sikre kontinuitet – i tilfelle «kjedelige» hendelser likevel skulle hende.

Vi vil at hele vår daglige virksomhet og stabilitet skal påvirkes av en gjennomgripende risiko- og sikkerhetstankegang.
For å støtte dette arbeidet i.h.t. direktivene i de ulike ISO- standardene:

Informasjonssikkerhet etter ISO 27 001
Risikohåndtering etter ISO 31 000
Kontinuitetshåndtering etter ISO 22 301

Vi har etablert et delledelsessystem for hvert perspektiv som inneholder de ulike delene i systemet med f.eks. mål og måletall, policy og retningslinjer, organisasjon, mm samt en prosess for kontinuerlig forbedringsarbeid i hver del. Når det gjelder informasjonssikkerhet har vi tatt steget fullt ut og sertifisert hele Itellos virksomhet for informasjonssikkerhet etter standarden ISO 27001. For risikohåndtering finnes ingen sertifiseringsmulighet men vi arbeider etter ISO 31 000. For arbeidet med kontinuitetshåndtering har vi planer å også sertifisere dette ledelsessystemet.

Itello har også valgt å bruke ISOs grunntanker og struktur som en sjekkliste for å sikre at alle krav oppfylles. Les mer om vår struktur.