• Swedish
  • Engelsk
  • Norsk bokmål

Vår forretningsidé

Det sentrale i vår forretningsidé er å tilby et holdbart, standardisert IT-system som kan benyttes av alle aktører innen pensjon,forsikring og fond. Siden våre kunder arbeider med livslange prosesser og kundekontrakter som strekker seg over hele livet, så bygger også vårt partnerskap med dem på langsiktighet.

Å utvikle et virkelig bra og holdbart system tar tid og krever tålmodighet. Et standardisert system blir derfor mer kostnadseffektivt for våre kunder enn om de selv skal stå for utvikling og forvaltning. Kundene har alle samme system men med kundespesifikk konfigurering. Programvaren leies i henhold til en abonnementsmodell og kommer med fire releaser i året og løpende funksjonell og teknisk oppgradering.