Våre medarbeidere

Våre kunder er Sveriges ledende forsikringsselskap – de har mange utfordringer og muligheter som våre bransjeledende system og medarbeidere hjelper dem med.
Itello er i utgangspunktet et verdistyrt selskap. Alt vi gjør gjennomsyres vårt arbeid gjennom våre felles verdier.

Vi er lidenskapelige forløpere. Vi er ingen følger. Når vi behøver, har vi mot til å søke uoppgåtte stier som fører til nye og bedre løsninger for våre kunder.

Fremgang skjer gjennom samarbeid. Gjennom å forstå våre kunders virksomhet, kan vi identifisere deres behov og skape muligheter. Dette skjer gjennom et nært samarbeid mellom kolleger, sammen med kunder og våre partnere.

Fremtidssikret kvalitet er avgjørende. Våre kunder arbeider med prosesser og kundekontakter som strekker seg gjennom hele livet. Vi er derfor en svært langsiktig partner for våre kunder. Vi forstår kundens komplekse virkelighet og betydningen av et helhetsperspektiv. Vi driver utvikling hele tiden – innen i ulike områder og på alle nivåer.

Våre kunders utfordringer og muligheter stiller høye krav til vår kompetanse og kunnskap- både når det gjelder erfaring fra forsikringsbransjen og dyp forståelse for IT- men også hvordan vi skaper effektive og fremgangsrike team. Vi snakker kundenes språk, det er en forutsetning for at vi skal forstå hverandre riktig bra.

Vi kombinerer flere ulike kompetanseområder i kundeorienterte team, som kan bestå av f.eks. aktuarer, applikasjonseksperter, testere, prosjektledere, produkteiere eller utviklere. Vi arbeider både i store kundeengasjement eller iblant som særskilte eksperter ved kortere oppdrag hos kundene. Våre medarbeidere er positive, drevne og har høy kompetanse, noe som kommer fra erfaring og studier. Det skaper en fleksibel kompetent organisasjon som kan møte kundenes behov uansett hvilke de er.

Fremtiden blir hva vi gjør den til.