Brummer Life velger Itello AB som
IT-systemleverandør

Brummer Life og Itello AB har inngått en avtale som gjelder levering og innføring av Itello ABs standardsystem Inca. Samarbeidet skal gi en effektiv administrativ plattform som støtter Brummer Lifes ambisjon om å fokusere på pensjonsoppkjøp gjennom å tilby god risikojustert avkastning.

Brummer Life har i dag over 2000 kunder og ca. 2 milliarder i forvaltet forsikringskapital i en white label-forretning med Folksam..

– Vi er veldig fornøyd med at Brummer Life har valgt Itello som leverandør, sier Jan Hedestam, ansvarlig for markedsføring og salg på Itello. Både vi på Itello AB og Brummer Life er utfordrere til etablerte aktører og spesialister på våre respektive områder, med mål om å tilby kundene det beste innenfor langsiktig sparing.

Brummer Life starter bruk av systemet våren 2011, i forbindelse med at de får sin konsesjon. Det skjer gjennom overføring og flytting av den kapital som i dag finnes i Folksam Fondförsäkring til det nystartede selskapet. Flyttingen skaper spesielle forutsetninger for innføringen av den nye administrative plattformen.

Brummer Life er enda en av Itellos kunder som fokuserer på tjenestepensjonsmarkedet. Uansett om forsikringsselskapet selger tjenestepensjon via meglere, sine bankkontoer, egen salgsavdeling eller Internett-portaler, så er det grunnleggende for lønnsomheten til virksomheten å ha effektiv distribusjon og administrasjon.

Brummer Life er også et godt eksempel på den oppstykkede verdikjeden ettersom Bliwa Försäkring vil forsikre premieutbetaling, sykdom og etterlattpensjoner for Brummer Lifes pensjonskunder. Brummer Life velger også å innføre Itellos fondsmarkedsløsning i Inca. I løpet av våren 2011 vil et titalls av Brummers egne fond og et 40-talls eksternt forvaltede indeksfond håndteres i Inca.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • november 24, 2010