AMF velger Itello AB som IT-systemleverandør

 

Regnskapsåret 2009/2010 økte vi omsetningen til 110,5 millioner SEK, som er en økning på over 32 prosent sammenlignet med forrige regnskapsår. Økningen kommer først og fremst fra nye kunder og videre forretninger med eksisterende kunder. Det viser at det er stor tillit til Inca og de tjenestene vi leverer.

I løpet av 2010 undertegnet AMF og Itello AB en avtale når det gjelder Inca og tjenester for implementering, støtte og virksomhetsforvaltning. Vi har også sett en økt interesse fra utfordrerne til de etablerte aktørene på det svenske pensjonsmarkedet, for vårt system Inca og tjenestene våre. Gjennom et migreringsprosjekt har nå en kunde over en million avtaler i Inca innenfor avtale-, privat- og tjenestepensjon med forvaltning av tradisjonell forsikring eller fondsforsikring.

Fremgangen har ført til at vi har rekruttert personale for å møte kundenes økte behov for kvalifisert virksomhetsstøtte. Itello AB har over 90 medarbeidere på områdene pensjon, forsikring og fond.

Vi har fortsatt å investere i utvikling av Inca, og ser et stadig større behov for at banker og pensjonsselskap har et helhetsperspektiv på kunderådgivning rundt pensjon og trygghetsprodukter. I kampen om kundene må tilbudet til kunde tilpasses over tid. Det er ikke bare fond og fondsforvaltere som byttes ut, men også forsikringsprodukter og forsikringsgivere.

  • mars 16, 2010