Itello AB – Gasellebedrift for tredje året på rad!

 

Itello AB er utnevnt til Gasellebedrift av Dagens Industri, og regnes dermed som et av de raskest voksende selskapene i Sverige. Det er alltid gøy å få oppmerksomhet for en prestasjon. Vi ser på veksten som et resultat av arbeidet vi gjør for våre kunder rundt administrasjonen av den langsiktige sparingen. Aktørene står foran mange og store forandringer som stiller krav til både endring av forretningsmodellene og det å ha administrativ støtte for de nye forretningene, distribusjonskanalene og de nye inntektsmodellene. Bransjeglidningen innenfor bank og forsikring, og til en viss grad fondsforvalterne, begynte for tjue år siden og pågår i stadig større grad.

Itello AB har siden 2003 utviklet tilbudet fra administrasjon av utelukkende personforsikring til administrasjon av langsiktig sparing, uansett om det gjelder pensjonssparing, tjenestepensjon, fonds- og kapitalforsikringer, IPS eller investeringssparekonto. Vi mener at det finnes store synergier i prosessene for å administrere de ulike spareformene, og vi er overbevist om at det vil være behov for å effektivisere administrasjon av den langsiktige sparingen.
Det er kundene våre som har gjort denne veksten mulig, og vi ser fortsatt stor interesse fra stadig flere aktører i bransjen.

Dette er det tredje året på rad som Itello AB er utnevnt til Gaselle. Det at vi dessuten gjør det med høyest mulig kredittverdighet fra både UC og Soliditet tror vi er sjeldent i IT-bransjen.

Itello AB oppfyller altså også i år de kravene som stilles til en Gaselle ved å:

  • ha offentliggjort minst fire årsberetninger
  • ha en omsetning som overstiger 10 millioner kr
  • ha minst ti ansatte
  • ha økt omsetningen kontinuerlig de tre siste årene
  • ha minst fordoblet sin omsetning i løpet av samme periode
  • ha et samlet positivt driftsresultat for de fire regnskapsårene
  • ha vokst organisk, ikke gjennom oppkjøp eller fusjoner
  • ha en sunn økonomi

  • desember 1, 2011