Ses vi på Business Model Summit?

Neste uke er det tid for Sveriges største begivenhet for forretningsmodellutvikling. Vi hos Itello er på plass for å prate med dere om det vi brenner for, nemlig administrasjon av den langsiktige sparingen. Konferansen inspirerer og viser eksempler på hvordan du arbeider med innovasjon av forretningsmodeller for å navigere på et marked i endring. Vi vil fortelle om det vi er gode på, dvs. effektiv administrasjon av ditt verditilbud, dine inntektsmodeller, dine distribusjonskanaler og hvordan vi kan støtte din rolle i verdikjeden rundt den langsiktige sparingen. Under ledelse av Linus Malmberg og Björn-Erik Willoch, som begge er Managing Directors på Cordial Business Advisers, får du blant annet høre:

  • Öjje Holt, nordisk adm.dir. for Spotify
  • Johan Lindgren, adm.dir. hos Eniro
  • Maria Rankka, adm.dir. ved Stockholms Handelskammare
  • Annika SteiberGoogle-forsker
  • Erik Wikström, adm.dir. for tv-utforderen Magine
  • Martin Tiveus, adm.dir. hos Avanza Bank

Våre kunder er viktige for oss. For oss er det like viktig at vi ser fremover og danner oss et bilde av hvor vi er på vei, som at løsningene våre fungerer i dag. Vi inkluderer mulighet for forvaltning og fleksibilitet der det trengs. Det gir våre kunder mulighet til å tilpasse sine forretningsmodeller, produktutvalg, kanalstrategier og inntektsmodeller for fortsatt effektiv administrasjon.

  • november 12, 2012