BLI – integrasjonsløsningen som kvalitetssikrer informasjon

Vi har nå startet med BLI – Business Logic Integrator, hos noen av kundene våre. Et helt nytt produkt som kundene kan bygge integrasjonskomponenter på. Oscar Lindvall, leder for Product Management-avdelingen forteller:

Vi har sett at behovet hos kundene øker for å for eksempel kunne koble seg opp elektronisk og via filer annonsere en ansettelse hos en bedrift og dermed tegne en forsikring, kunne endre lønninger eller avslutte en ansettelse. Og med dette oppstår det en mulighet til å standardisere grensesnittet mellom alle involverte.

Bakgrunnen til BLI – Business Logic Integratorer altså det behovet vi ser hos forsikringsselskapene for å kunne koble seg til det vi kaller «ikke-institusjonelle parter». Vi tenker da på aktører på markedet som ikke ligger direkte innenfor forsikringsselskapets virksomhet (f.eks. meglerbedrifter), men som likevel på noen områder har behov for å utveksle informasjon med forsikringsselskapet. Motsetningen til denne typen aktører er av mer institusjonell karakter, som f.eks. skatteetaten, betalingsformidlere og forsikringsselskapets interne system. De kan allerede i dag integrere direkte mot Inca gjennom Incas integrasjonsstøtte. Oscar Lindvall fortsetter:

Takket være BLI – Business Logic Integrator kan kundene våre sikre at integreringen med ikke-institusjonelle parter blir mye mer kontrollert, og at informasjonen som kommer inn i Inca er kvalitetssikret. BLI skaper fleksibilitet for kundene våre siden plattformen ikke er knyttet til utgivelser av Inca, noe som gir kortere tid til markedet. På denne måten får kundene våre mulighet til å reagere raskere på hendelser på markedet, som for eksempel nye oppkjøp mot en megler.

Med BLI – Business Logic Integrator kan de forsikringsselskapene som allerede i dag administrerer sine avtaler i Inca, bruke samme grensesnitt og systemløsning mot en og samme eksterne part. Det fører til enklere vedlikehold og delte kostnader.

  • desember 6, 2012