Inca 12.1 – nå i drift hos alle våre kunder

 

  I løpet av uke 24 har alle våre kunder tatt i bruk Inca release 12.1. Dette er én av to større planlagte utgivelser i 2012. I releasen har vi blant annet sørget for at dataene i Inca er transparente og har riktig status i prosessen. Dette er viktig for kundene i sitt arbeid med å møte kravene i Solvens 2. De kan allerede nå begynne å lage rapporter som er basert på data i Inca.

Inca 12.3 er neste store planlagte release av Inca i 2012. Den fokuserer på ubetalingsmotoren. Kravet til en robust ubetalingsmotor øker i takt med at antallet ubetalinger i Inca øker. Mange aktører har i dag flere systemer for å håndtere utbetalinger. Med utbetalingsmotoren kan vi nå tilby kunder Inca som det eneste systemet for utbetalinger. Det forenkler administrasjonen og reduserer systemkostnadene. Utfordringer, som i mange tilfeller krever manuelle ressurser, vil nå kunne håndteres automatisk.

Muligheter for å bruke informasjon og premieberegninger i Inca til å generere tilbud er enda en kommende nyhet i release 12.3. Kundene vil da kunne automatisere hele den administrative prosessen rundt nytegninger.  

  • juni 11, 2012