Folksam og Itello AB innleder et samarbeid

Ikke kollektivavtalte foretakspensjonsordninger prioriteres av Folksam og målet er å styrke markedsposisjonen i årene som kommer. Å være i stand til å tilby kundene attraktive og langsiktige tjenestepensjonsprodukter er en forutsetning for å nå de oppsatte vekstmålene.

- Gjennom avtalen med Itello AB, og tilgangen til systemene Inca og BLI for administrasjonen av individuelle tjenestepensjoner, kan vi fortsette å skjerpe Folksam for fremtiden. Vi kan nå fortsette å utvikle konkurransedyktige tilbud på en kostnadseffektiv måte, sier Johan Wagman, markedsdirektør hos Folksam.

- Å få tillit fra enda en ny kunde er stort for oss. Det motiverer våre ansatte i arbeidet for å gjøre vårt system til et enda bedre produkt og å levere tjenester som oppfyller kundenes forventninger, sier Hans von Knorring, adm.dir, hos Itello AB. Vi ble valgt etter en grundig evalueringsprosess. Dette ser vi som en bekreftelse på at flere og flere livsforsikringsaktører ser fordelene ved å slutte seg til Itello ABs standardiserte forretningssystem Inca.

- Det er en stor tillitserklæring å være ansvarlig for IT-støtten for enda en tjenestepensjonsforretning. Vi samarbeider ikke med våre kunder kun ved innføringen av IT-systemet, i tillegg ser vi på kunderelasjonen vår som et partnerskap der vi sammen finner ut hvordan vi best kan støtte utviklingen av Folksams langsiktige tilbud, avslutter Hans von Knorring.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • oktober 24, 2013