Driftsetting av Inca 13.3

 

Inca release 13.3 er i løpet av de siste ukene blitt satt i drift hos kundene våre. Release 13.3 er den andre av de to hovedreleasene i løpet av 2013. Releasen er i hovedsak rettet inn mot å tilføre funksjonalitet på tre områder:

  • Delt forvaltningsform
  • Avtalepensjon SAF-LO
  • Skattehåndtering for inntekt fra tjeneste og kapital

Med delt forvaltningsform er det nå mulig for kunden valgfritt å fordele sparingen sin mellom forsikringer med ulike forvaltningsformer. Tobias Yamabe-Törnell, som er produktspesialist hos Itello AB, forklarer fordelene med denne funksjonaliteten:

– Delt forvaltningsform letter og forbedrer mulighetene for å fordele en kundes sparing i en forsikring mellom ulike forvaltningsformer, f.eks mellom individuell investeringsvalg og kollektiv forvalting. Funksjonaliteten muliggjør valgfri fordeling av sparepremien mellom de ulike forvaltningsformene, samtidig som man kan koble på og håndtere alle de risikodekningene som finnes i en tjenestepensjonsforsikring.

– Som enkeltkunde blir det lett å se helheten i sparingen sin og flytte mellom de ulike forvaltningsformene på en effektiv måte. Sparefordelingene for fremtidige premier kan i en delt forvaltningsformsløsning endres uten at det er behov for manuell beregning.

Inca har siden tidligere releaser støtte for forsikringsadministrasjon vedrørende tjenestepensjoner innen kollektivavtaleområdet SAF-LO. En av de større nyhetene i release 13.3 er at håndteringen av innflyttinger er forbedret for dette avtaleområdet.

Ytterligere en nyhet i denne releasen er at skattemodellen i Inca nå kan håndtere skatter og skatteinformasjon på en enda mer fleksibel måte. Et eksempel på dette er differensiert håndtering av skatt mellom privat og offentlig tjenestepensjon. Å kunne separere disse er av stor betydning ved flytting utenlands til land der det finnes særskilte skatteavtaler mellom det landet og Sverige, og der ulike skatteregler gjelder hvis man har vært offentlig ansatt eller ikke. Peter Blumenthal, som er produkteier hos Itello AB, forteller mer:

– Som et ledd i vårt fortløpende arbeid med å forbedre Inca, har vi i denne releasen valgt å fokusere på håndteringen av skatt i systemet. Vi har blant annet innført støtte for å kunne separere privat og offentlig tjenestepensjon, økt støtten for individtilpasset skatteberegning (for eksempel endring av skattekort/forskuddsskatt) og gjort brukergrensesnittet lettere tilgjengelig for brukeren for å gi en bedre forståelse av hvordan skatten er blitt beregnet og hvilke ligningsoppgaver som er skapt

  • desember 2, 2013