Bransjestandard letter rapporteringen av FATCA

 

Norge var et av de første landene til å inngå avtale med US Treasury. Det svenske finansdepartementet sendte i midten av februar et dokument til US Treasury Department om hvordan Sverige har til hensikt å rapportere de omfattende kontrollopplysningene for å motvirke amerikansk skatteflukt innen rammene av regelverket FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act.

Bransjestandard letter rapporteringen

Hvis en avtale kommer i stand, kommer informasjonsoverføringen til å skje via Skatteverket. Det innebærer at vi i Sverige knytter oss til den praksisen og bransjestandarden som etableres om hvem som rapporterer til det amerikanske skatteverket.

Niclas Nobrant, produktspesialist ho Itello AB, forklarer:

Bransjestandarden kommer til å gjøre det lettere for alle aktører, ikke bare dem som er rapporteringspliktige, men også for oss som utvikler effektive IT-løsninger for å finne frem grunnlag til Skatteverket, Skatteetaten i Norge og Skat i Danmark. 

Gjenbruken av kunnskapen forenkler utviklingsarbeidet

Vi hos Itello AB har valgt å knytte løsningen vår til bransjestandarden – rapportering av FATCA via de respektive lands skattemyndighet. Vi har vårt ansvar, men i et langsiktig partnerskap med kundene våre må også de ta sitt ansvar. Selvsagt er våre kunders produkter ulike, men de er konfigurert med den samme komponentbaserte tenkningen. De siste ti årene har Itello rapportert dokumenter for kontrollopplysninger til Skatteverket for livsforsikringskundene våre. Erfaringene fra rapporteringen av kontrollopplysninger til Skatteverket innebærer at vi kommer til å kunne gjenbruke tidligere kunnskaper for å løse denne typen problemstillinger. Ettersom alle kunder har samme versjon og datamodell i Inca, gjør det det lettere å finne frem en generisk løsning for rapporteringen.

  • april 18, 2013