Driftsetting av Inca 13.1

 

 I løpet av de kommende ukene vil kundene våre gå i drift med release 13.1 av Inca. Det er den første av Incas fire årlige releaser. De områdene vi har utviklet mest for nettopp denne hovedutgivelsen, omfatter:

  • Håndtering av avtalepensjonspremier via Collectum, en valgsentral i Sverige
  • Fortsatt utvikling av Utbetalingsmotoren

Med release 13.1 kan kundene våre lettere håndtere blant annet flyttinger av tradisjonelle forsikringer med kollektiv forvaltning og garanti (hybridprodukt). De kan også i større grad automatisere håndteringen av større volumer. Alexandra Peretic er produkteier hos Itello AB og forklarer hvorfor fokus har ligget på å bedre administrasjonen av forsikringsavtaler for de premiene som kommer via Collectum:

– Det er et behov for generelle forbedringer før den nye ITP-avtalen[1] som trer i kraft ved halvårsskiftet i 2013. To av kundene våre, AMF og Swedbank, er valgalternativer og har store volumer innen ITP.

Vår siste store hovedrelease, Inca 12.3, inneholdt Utbetalingsmotoren. Vi bygget da utbetalingshåndteringen i Inca fra grunnen av. I Inca 13.1 har vi innført ytterligere ny funksjonalitet i Utbetalingsmotoren. Nå er det også mulig å angi alternativ betalingsmottaker på utbetalingsavtalen, noe som forenkler utbetalinger til f.eks. Namsmannen og Sosialtjenesten. For å bedre kundenes kontroll går det nå an å kreve beløpsattest på utbetalinger slik at man får fire-øyne-prinsipp på de betalinger som går fra forsikringsselskapet. Ytterligere en nyhet er at utbetalinger kan skje med sjekk til utenlandsbosatte.

Innen området systemdrift har Incas kø- og hendelseshåndtering blitt revidert for å redusere de køsituasjoner som kan oppstå og for å forbedre håndtering når de dog oppstår. Erik Jakobsson, produkteier, beskriver forbedringer som er blitt gjort når det gjelder Incas batchhåndtering:

– I Inca 13.1 har vi innført forbedrede muligheter for å overvåke og styre batchkjøringer. Nå går det på en tydeligere måte an å klassifisere de eventuelle feil som oppstår. På den måten blir det lettere å skille ut og identifisere feil som krever umiddelbart tiltak, fra feil som kan håndteres ved behov.

[1] ITP bygger på en kollektivavtale mellom Svenskt Næringsliv (tilsvarende NHO) og PTK (en fagforening for privatansatte funksjonærer). Den nye ITP-ordningen vedrørende tjenestepensjon, ITP 1, trådte i kraft fra 2007 og gjelder for arbeidstakere født i 1979 eller senere. ITP 1 er innskuddsbasert og arbeidsgiver betaler 4,5 prosent av den ansattes lønn opp til 7,5 «inkomstbasbelopp». For lønn over dette er innskuddet på 30 prosent.

  • mai 14, 2013