Endelig alle forsikringer i det samme systemet!

 

Den andre helgen i juni 2013 ble ca 250 000 gruppelivsforsikringer hos Swedbank flyttet till Inca. Det betyr at Swedbank nå har ett (1) system for all administrasjon av sine drøyt 1 800 000 livsforsikringer.

«Flyttingen fra det gamle systemet NYFS til Itello ABs system Inca betyr at Swedbank får en rekke fordeler. Nå har vi et moderne Windows-miljø for alle forsikringer. Økt driftssikkerhet er en av de viktigste aktivitetene i forretningsplanen», sier Kristine Nordin, prosjektleder hos Swedbank.

«Forsikringene blir i og med flyttingen enklere å håndtere for både rådgivere, kunder og våre medarbeidere. Nå, når alle saksbehandlerne arbeider i det samme systemet, kan vi fordele arbeidsoppgaver mye lettere. Inca gir oss en rekke andre fordeler fordi det er et mer moderne og stabilt forsikringssystem. Færre integreringer reduserer kompleksiteten og senker kostnadene. Integreringer til internettbanken og bankkontosystemet blir for eksempel de samme for alle forsikringsprodukter. Behovet for omfattende systemtester minsker også», fortsetter Kristine Nordin.

Effektivt samarbeid på alle områder
«Dyktige og entusiastiske prosjektdeltakere og et effektivt samarbeid mellom Swedbank og Itello AB er nøkkelen til den vellykkede flyttingen», mener Kristine Nordin. «Alle har arbeidet veldig hardt på kort tid. Det er gøy å se hvilke resultater vi kan oppnå når vi jobber sammen».

  • juni 20, 2013