Itello støtter moderniseringen av Folksam

I seneste nummeret av The CEO magazine intervjues Jens Henriksson, administrerende direktør i forsikringsselskapet Folksam. Jens Henriksson forteller om hvordan han tar sikte på å modernisere Sveriges største forsikringsselskap gjennom å erstatte gamle system med ny teknologi og mer effektive prosesser.

Jens Henriksson, som tiltrådte som adm.dir. september 2013, har identifisert behovene og staket ut en ambisiøs forandringsstrategi for selskapet:

«Vi har massevis av gamle systemer. Vi har omkring 900 forskjellige systemer, ikke minst som følge av vår lange historie med å håndtere livsforsikring» og fortsetter «Mitt fokus det siste året og over de neste tre årene kommer til å være hvordan vi kan gjøre Folksam mer effektivt, skape en bedre base for hva som kommer med Internett og bli et mye mer moderne finansforetak.»

Jens Henriksson har stor tro på konseptet med å benytte seg av standardiserte systemer i denne forandringen. Å fokusere på likheter i behovene istedenfor på eventuelle «unike» forskjeller i de administrative prosessene:

«Vi har en historie med å be om for mye fleksibilitet ved å påstå at vi er et unikt selskap og derfor behøver vi unike løsninger. Jeg tror ikke det er tilfellet. Selvfølgelig er hvert selskap unikt, men vi vil ha mer standardiserte produkter og ikke for mange leverandører» og fortsetter «Våre leverandører må levere ting som er mer «off-the-shelf», billigere og mindre skreddersydd.»

Vi på Itello AB er meget stolte av å delta som en nøkkelpartner i denne meget store forandringsreise for Folksam. Vårt standardiserte forretningssystem Inca for pensjon, livsforsikring og sparing passer meget godt for Folksams behov av modernisering, systemkonsolidering, effektivisering og standardisering av forretningsprosesser.

Folksam setter sin lit til oss. Vi tar vårt ansvar gjennom å, i godt partnerskap, støtte Folksam med våre medarbeideres kompetanse, nå da vår kunde gir oss bredere oppgaver innen flere områder i foretaket.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • oktober 22, 2014