Nye funksjoner med Inca 14.3

 

Inca release 14.3 som er den andre av to store releaser dette året inneholder flere utviklingsområder.

Planpension (tjenestepensjon)
I 14.3 innføres betalingsavstemning, som innebærer at Inca blir helt og holdent avstemningsbart mot forsikringsselskapets bankkonto. Avstemningen skjer helt automatisk og gir en bokføring som blir korrekt i forholdet til selskapets ulike bankkontoer. Dette betyr en raskere regnskapsavslutningsprosess, enklere avstemning, redusert internadministrasjon og økt kontroll.

Kundekompenseringer
Inca har også innført ny funksjonalitet for å tydeliggjøre kompensasjon til kunden, både i de tilfellene forsikringsselskapet skal kompensere kunden og når en ekstern part skal stå for kompensasjonen. Dette betyr en enklere saksbehandling og bedre transparens i kundekommunikasjonen.

Verdihåndtering
Incas verdihåndtering leveres i 14.3 i en pakke, som bl.a. inneholder fondsutvalgsobjekt. Det er et nytt konsept for enkelt å kunne paketere, administrere og forvalte fondsutvalget og som kan anvendes for ulike tilbud, kundekategorier eller andre opplegg. Med fondsutvalgsobjektet åpner Incas datamodell opp for å koble fondstilbudet mot ulike forretningsobjekt i Inca. I 14.3 innføres muligheten for å koble utvalg på anbud, pensjonsplaner eller enkelte forsikringer.

  • november 15, 2014