AMF forenkler radikalt for pensjonssparerne


AMF forbedrer sitt tilbud gjennom å forenkle for sine kunder og regner med å kunne senke avgiftene 30-40 prosent. I en artikkel skriver SvD at AMF har besluttet å forenkle for sine forsikringstakere. Dette gjelder først og fremst tjenestepensjoner innen kollektivavtaleområdet SAF-LO der AMF har vært defaultvalg siden 1999.

AMF er et av Sveriges ledende pensjonsselskap og forvalter nesten SEK 400 milliarder for ca. 3,8 millioner sparere. Selskapet som ble etablert i 1973 for å håndtere kollektivavtalte tjenestepensjon for privatansatte arbeidere og eies likt av LO og Svenskt Näringsliv (tilsvarende NHO). Partene har jevnlig forhandlet om vilkårene noe som innebærer flere forsikringer og avgiftsuttak per individ. Gjennom å slå sammen forsikringene kommer avgiftsuttaket til å kunne reduseres med 30-40 prosent ifølge artikkelen.

Avtalepartene har lenge ønsket en radikal forenkling for de 3 millioner kundene, men dette ble først teknisk mulig med innføringen av pensjonsadministrasjonssystemet Inca som leveres av Itello AB. Ved å migrere de gamle forsikringene over til Inca kan AMF for alvor begynne å slå sammen forsikringene. Dette betyr store interne besparelser for AMF og enda mer fornøyde kunder. Gamle forsikringer kommer til å omfattes av nåværende avtalevilkår. En annen nyhet er at avtalen kommer til å omfatte flytterett og det vil bli mulig å ta ut deluttak. Les hele artikkelen fra SvD.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • februar 11, 2014