Inca 14.1 produksjonssatt

 

Inca 14.1 er nå i produksjon hos våre kunder. I denne releasen, som er én av to større planlagte utgivelser av Inca under 2014, har vi fokusert på økt og forbedret funksjonalitet på først og fremst to områder; avtalepensjon og tilbudshåndtering

Avtalepensjon
Den reforhandlede kollektivavtalen for tjenestepensjon innen SAF-LO innebar behov for ny funksjonalitet i Inca, ikke minst ved håndteringen av flytteavgiften.

Pensjonsforsikringsselskapet AMF, som er en av Itellos kunder, er standardvalget for de som ikke velger noe forsikringsselskap i valgmulighetene.

AMF snakker om fordelene med Inca i Computer Sweden

Innen kollektivavtalen KAP-KL er flytteretten den store nyheten som nå også støttes i sin helhet av Inca.

I tillegg har støtte for flere meldingstyper i valgsentralen Collectums nye grensesnitt blitt implementert i Inca.

Tilbudshåndtering
I vår satsing på tjenestepensjonsområdet finnes det i denne releasen mange forbedringer for å håndtere tilbud, noe som forenkler livselskapenes administrasjon mye. Nå er det mulig å gi kundene ulike alternative tilbud uten å registrere informasjonen flere ganger. Det er også blitt enklere å gjennomføre endringer i et eksisterende tilbud.

Forvaltningsbarhet
En del av hver Inca-release egnes til proaktiv forvaltning for å sikre at produktet Inca forblir langsiktig forvaltningsbart og kan møte de økede kravene på ytelse og rasjonell håndtering som våre kunders voksende forsikringsporteføljer stiller. I 14.1 har vi blant annet gjort ytterligere forbedringer for tjenestepensjonsplaner samt ytelsesøkninger i håndtering av store innbetalingsfiler og i Incas tekniske integrasjonsløsning.

Følg oss på  LinkedIn og på Twitter så går du ikke glipp av våre nye artikler om pensjons- og forsikringsmarkedet.

  • juni 2, 2014