Inca 15.4 i produksjon hos våre kunder

 

Årets fjerde og siste versjon av Inca ble i begynnelsen av desember 2015 sluppet til Itello ABs kunder. Inca 15.4 er en årsskifte release der fokus ligger på å håndtere de utfordringene som finnes innen årsskiftet med tyngdepunkt på å realiserer siste lov- og regelverksendringer. Les mer om hva som er nytt i Inca 15.4.

Enkel informasjon til forsikrede ved flytting
Svensk forsikring har utarbeidet en anbefaling om informasjonsgivning i sammenheng med flytting av pensjonsforsikringer. Anbefalingen trådde i kraft 01-01-2016.

I Itello har arbeidet blitt drevet frem som et samarbeidsprosjekt med Itellos kunder. På kort tid har man klart å utvikle en løsning som oppfyller anbefalingens krav, hvilket innebærer å simulere effekten av kompliserte avgiftsmodeller i kombinasjon med ulike spareformer. Samtidig skal informasjonen presenteres på en forenklet, tillitsvekkende og lettforståelig måte for den forsikrede.

Ligningsoppgave
Skatteverket i Sverige og Skatteetaten i Norge har i løpet av året kommet ut med nye rapporteringsformat i ligningsoppgavene. Vi har samtidig forbedret kontrollene og prestasjonene samt modernistert koden og datamodellen for å støtte de nye formatene. Målet med forandringene er å se til at håndteringen av rapportering ­ i Inca blir tydeligere og enklere å forstå og samtidig sikre en økt forvaltningsbarhet.

FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et amerikansk regelverk som har til hensikt å for å motvirke skatteflukt. FATCA pålegger finansielle institusjoner å rapportere amerikanske innbyggeres finansielle tilganger til amerikanske skattemyndigheter (IRS). Rapporteringen skjer årlig til landspesifikke skattemyndigheter som i sin tur rapporterer oppgavene til amerikanske skattemyndigheter, IRS. Støtte for FATCA-rapporteringen ble innført i Inca i sammenheng med releasene15.3 og 15.4.

Fakturering og innbetalingsmotoren
Itello gjør en større omskrivning for å videreutvikle Incas funksjonalitet på fakturering og innbetaling. Vi innfører konfigurerbar oppsetting for å kunne skreddersy fakturaene etter mottagerens behov for bl.a. kontering og avstemning. En helhetlig automatisering av kontantstrømmen i Inca forenkler og effektiviserer administrasjonen og sporbarheten hos våre kunder.

Målet er å sikre en langsiktig og effektiv løsning som samtidig kan tilpasses fremtidige forandringer og krav. Arbeidet er delt opp i delleveranser og alle kundene vil bruke den nye løsningen i lanseringen av Inca 16.3 som slippes senhøsten 2016.

Øvrige funksjonsforbedringer
Utover hovedpakken inneholder alle Inca-releaser et stort antall større eller mindre funksjonsforbedringer. Et utvalg fra Inca 15.4:

Utbetalende innskuddsfritak
Inca innførte støtte for håndtering av tilbud der bl.a. innskuddsfritak dekningen tegnes i Inca mens andre forsikringsmoment finnes tegnet hos eksterne forsikringsleverandører. Dette er aktuelt ved f.eks.en premiesentral (innkjøpsordning).

Fullstendig tilbakebetaling ved delt forvaltningsform
Inca har innført støtte for fullstendig tilbakebetaling av premier eller forsikringsverdi på forsikringer med delt forvaltningsform, d.v.s. forsikringer som har både et fond- innehav og et tradisjonelt innehav.

Forbedret håndtering og nye varianter av avgiftsmultiplikatorer
Multiplikatorer gir muligheter gjennom konfigurasjonen å tilpasse avgiftene etter en rad ulike faktorer som f.eks. størrelsen på avtalt premie eller forsikringens start. Nå forenkles brukergrensesnittet og nye standardmultiplikatorer innføres for differensiering av avgifter under forsinkelse- respektive utbetalingstid.

  • desember 5, 2015