Itello AB – fremgang staves langsiktighet og gir resultater

 

Itello AB viser stabil og vedvarende vekst også for virksomhetsåret 2014/2015. Itello AB står dermed bedre rustet enn noensinne for å møte markedets krav og kundenes behov.

”Flere av våre kunder har sluttført store transformasjonsprogram som strekker seg over flere år. De får nå store fordeler av å ha et system som skaper muligheter til å tilpasse forretningsmodellen og dra nytte av digitaliseringen i samfunnet. Vår visjon fra 2003 når vi startet Itello har blitt realisert og vi har gått fra å være en liten utfordrer til et foretak med markedsnærvær i hele Skandinavia.” sier Hans von Knorring VD for Itello AB i perioden 2003-2015.

Han fortsetter, ”effektene av flere kunder og fokus på en eneste sak – å skape mer effektiv administrasjon av pensjon, forsikring og fond ga Itello AB en mer jevnt fordelt inntektsstrøm gjennom produktavgift fra vårt produkt Inca i 2015. De avtalene vi tegnet med våre kunder skaper større forutsigbarhet i våre inntekter og skaper mulighet for fortsatt vekst for Itello AB. Jeg ser en fortsatt økt interesse fra aktører med virksomhet i flere av de nordiske landene og en større interesse for vår satsning på digitalisering der automatisert rådgivning er en viktig del av vårt tilbud. I min nye rolle som styreformann  for Itello AB kommer jeg til å arbeide med flere spørsmål med et annet perspektiv.”

Figuren nedenfor viser nøkkeltall for de 5 siste årene (alle tall i 1 000 SEK)

  • desember 10, 2015