Storebrand har valgt Itello AB som leverandør av nytt forsikringssystem

Våren 2015 gjennomførte Storebrand gjennom sitt svenske datterselskap SPP, en anbudsrunde om fremtidig støtte for administrasjon av risikoforsikringer i SPP. Storebrand/SPP har nå valgt Itello AB som samarbeidspartner og leverandør av standardsystemet Inca. Risikoforsikringene vil bli administrert via formidlere (meglere) og premiesentraler som Försäkringsgirot, samt direkte i Inca. Implementeringen planlegges å være klar i løpet av høsten 2015.

-Vi ser dette som et strategisk viktig samarbeid for å kunne tilby kundene våre attraktive trygghetsløsninger, med en enkel og effektiv administrasjon. Økonomisk trygghet ved sykdom og ulykkestilfeller er et viktig tillegg for våre pensjonskunder  Med vårt samarbeid med Itello skaper vi nå en ny plattform for våre tilbud, sier Michaela Bruneheim, Chef Forsäkring SPP.

-Vi i Itello AB drives av at flere bruker vårt system Inca. Vi er overbeviste om at dette systemet gir en økt effektivitet på flere nivåer hos våre kunder. Med en mer effektiv virksomhet kan våre kunder levere bedre produkter til sine pensjons- og forsikringstakere. Det igjen gir konkurransefordeler for våre kunder. Samarbeidet med Storebrand/SPP kommer å styrke vårt tilbud med nye funksjoner og effektivisere prosesser på personrisikoområdet. Vi har det system og den kompetansen som trengs for et vellykket prosjekt, kommenterer Hans von Knorring, adm.dir i Itello AB.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge  Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som[...]
Schrems II judgement impacts Itello Live
Schrems II judgement impacts Itello Live Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems[...]
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i NorgeMed innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere[...]
  • august 25, 2015