Inca 16.3 – Lansering av bransjens beste faktureringsløsning

 

Bransjens beste faktureringsløsning
Fakturering er en viktig og tilbakevendende del i kundedialogen. I mange tilfeller har kundene opplevd bransjens fakturaer som komplekse og vanskelige å forstå. Det har gjort at mange misfornøyde kunder har henvendt seg til kundeservice for å få hjelp og forklaring.

Med vår nye fakturerings- og innbetalingsmotor skaper du fakturaer som er tydelige og lette å forstå. De kan dessuten tilpasses til dine kunders behov og skape en bedre kundeopplevelse. Dessuten effektiviserer og automatiserer Inca de adminstrative prosessene og gir deg økt sporbarhet, kontroll og lønnsomhet. Den nye løsningen tilbyr:
– Forbedrede avstemningsmuligheter
– Forenklede faktureringsprosesser
– Økt sporbarhet av hvordan pengene flyter i systemet
– Forenkle avstemningsmulighetene av uplasserte innbetalinger
– Fire konsepter for fakturering:
– Akkumulert faktura
– Faktura uten påminnelse
– Faktura med påminnelse
– Parallelle fakturaer med påminnelse

Økt antall anskaffelser (tilbud) øker behovet for struktur og automatisering.
Flere og flere anskaffelser utføres og ønske om å håndtere disse på et strukturert sett har vokst. I 16.3 tar vi ytterligere et steg mot et mer automatisert regelverk for håndtering av anskaffelser. Vi lanserer bl.a. anskaffelsesmaler – et konsept for på et administrativt enkelt, kostnadseffektivt og gjenbrukbart sett kunne tilby et forsikringstilbud rettet mot spesifikke målgrupper.

Verdihåndtering
En rekke forbedringer innføres i Incas Verdihåndtering :
– Dynamiske fondsattributter, der selskapene kan definere valgfrie fondsegenskaper som f.eks. Morningstar-rating og holdbarhetsindekser.
– Garanterte utbetalinger – En ny mulighet innføres i Inca for å sikre at kundene alltid får pengene utbetalt på utbetalingsdagen.
– Lagerjusterings spesifikk vekslingskurs – der løsningen for håndtering av valg av valutakurser (kjøp/salg/mid) bygges ut for også håndtere flere bestander.
– Forbedret håndtering av fondavgifts kickback – Løsningen bygges ut slik at fondsavgifts kickback kan fordeles over flere ordrekontoer og bestander. Den nye løsningen innebærer også at det blir mulig å sette opp mer avanserte strukturer som trapper og terskler.
– Faststilt verdi – mulighet innføres for å håndtere faststilte fondskurser (og depotverdier). Gjennom å anvende den faststilte kursen ved månedlige beregninger beholdes verdien som er stabil over hele tidsløpet. De faststilte kursene anvendes bl.a. for å kunne fremstille stabile verdier i kontoutskrifter, for beregning av urealiserte verdiforandringer samt for månedsverdien i Inca datawarehouse, Inca Data Mart.

Algoritmiska porteføljer individualiserer fondsparingen
I Inca 16.3 introduseres muligheten å tilby paketerte finansielle produkter i form av ulike porteføljeløsninger. Inca har støtte for såvel forvalteradministrerte som helautomatiserte forvaltningsstrategier.
Porteføljeløsningene kan konfigureres slik at de automatisk rebalanseres (omfordeles i.h.t. porteføljens plasseringsprofil) ifølge et forhåndsdefinert skjema.
Med 16.3 tilbyr vi også Algoritmiske porteføljer – individuelt tilpassede porteføljer med en algoritme som styrer fordelingen mellom og innen kategorier skal se ut over tiden. Algoritmiske porteføljer kan anvendes for å implementere paketerte tilbud som generasjonsløsninger, garantiprodukter og utbetalingsprodukter.
Med støtte for algoritmisk forvaltede porteføljer i Inca er det mulig å tilby kundene er langsiktig, individuelt tilpasset plasseringsstrategi med en enkel og billig forvaltningsadministrasjon.

Forbedret virksomhetsstøtte for kunder med virksomhet i Danmark
Et forbedret støtte for håndtering av danske forsikringsprodukter innføres i 16.3, først og fremst i form av forenklet administrasjon innen utbetaling og skattehåndtering og omfatter bl.a.:
– PAL-håndtering
– Lempelsehåndtering
– Skattebeslutning
– Tilbakebetaling (av innbetaling) godkjent av Skat

  • oktober 28, 2016