Itellos virksomhet miljøsertifisert ifølge ISO 14001

 

I dag fikk Itello AB miljøsertifikatet ifølge ISO 14001 som viser at vårt miljøarbeid skjer systematisk og oppfyller alle krav som stilles på hele vår virksomhet.

«ISO-sertifiseringen er et bevis på at det finnes kunnskap, ressurser, motivasjon og ambisjon for å jobbe med miljøspørsmålene på Itello AB», sier Per Agélii adm.dir. Itello AB.

«Våre kunder er Sveriges største forsikrings- og pensjonsforetak. I mange år har de gått i bresjen for et økonomisk og bærekraftig samfunn. Det er derfor ekstra morsomt å kunne vise dem at vårt miljøarbeid har blitt sertifisert. Det forsterker vår posisjon som leverandør i bransjen. Fremtiden blir hva vi gjør den til», avslutter Per Agélii.

Siste steget i sertifiseringsprosessen ble tatt i oktober da miljørevisorene besøkte vår arbeidsplass og kontrollerte vårt miljøledelsessystem samt intervjuet personalet. Revisorene var imponert av vårt helhetssyn og engasjement blant personalet.

Et beskrivende eksempel på hvordan vi jobber med f.eks. gjenbruk er når vi bytter ut våre bannere på kontoret. En førskole fikk dukene og barna skapte med fantasi og innlevelse en berettelse om menneskets likeverd.

Miljøsertifisering innebærer att en virksomhet prøver om dets sett å arbeide for et bedre miljø oppfyller kravene i ISO 14001 som er fastsatt av standardiseringsorganet ISO. Grunnen for å kunne nå dit er at man innarbeidet et miljøledelsessystem, det vil si et system for å organisere og lede et systematisk miljøarbeid. 

  • desember 9, 2016