Inca 16.1 Verdihåndteringen i Inca med nye funksjoner

 

Årets første release av Inca, 16.1, slippes ut til våre kunder i månedskiftet april/mai. Releasen oppdelt i et antall funksjonspakker, men inneholder også en mengde mindre forbedringer og forvaltningstiltak. De største pakkene i 16.1:

Fakturering og innbetalingsmotoren – delleveranse

Fakturerings og innbetalingsmotoren i Inca blir bygget fullstendig om og modernisert. Hensikten med leveransen i denne releasen er å

– Forbedre avstemningsmulighetene
– Forenkle faktureringsprosessen
– Øke sporbarheten av hvordan pengene flyter i systemet

Det er stor utviklingsaktivitet på området som ble påbegynt i sammenheng med Inca 15.3, høsten 2015 og som kommer til å leveres ferdig til høstens store release, 16.3.

I 16.1 skjer delleveranse til testing, som inneholder støtte for:

– Makulering av fakturaer/kredittfakturaer
– Overskuddshåndtering
– Spontaninnbetalinger
– Web Services
– Brutt utbetalingstid

I Inca 16.1 kompletteres dagens funksjonalitet for brutt utbetalingstid, dvs muligheten å håndtere  deler av år, med motsvarende støtte for tilbakebetalingsrett, slik at:
– Dødsfallsbeløpet følger livsforsikringsbeløpets utbetalingstid
– Aktuarielle beregninger av risikosummer og arvegevinst tilpasses

En stor del av pakken har blitt viet til oversikt av konfigurasjonsmulighetene , der en rekke forbedringer har gjort med tanke på å forenkle, øke forståelsen og sporbarheten samt redusere risikoen for å gjøre feil.

Forsikringssammenslåing ved innflytting

Flytting av forsikringer er høyt oppe på agendaen for bransjen i Sverige nå med pågående utredninger. Verd å nevne er at Inca tar et første steg med å automatisk kunne slå sammen forsikringer i forbindelse med innflytting gitt visse betingelser. Dette gjelder i første omgang alle de kollektivavtalte ordningene hvor man får en enhetelig og standardisert innflyttingshåndtering. For den forsikrede innebærer det færre forsikringer og bedre overblikk. Forsikringsgiveren senker kostnadene for administrasjon og forvaltning.

Med denne pakken forbereder vi oss også på å håndtere varslede oppmykninger i svensk lovverk på området.

Reservbaserad trad (kollektiv forvaltede forsikringer)– forbedringer

Som et steg i målsetningen med å tilby et generelt tradisjonelt forsikringsprodukt har en generell formelsamling med blant annet delingstall (beregne utbetalingsbeløp) og fremskrivning blitt utviklet. Et rekke forvaltningsforbedringer har blitt gjennomført bl.a. retroaktivitet under utbetaling.

Verdihåndtering ( handel med finansielle instrumenter)– forbedringer

Innen området verdihåndtering har flere forbedringer blitt innført som:
– Konfigurerbar attestmuligheter ved utstedelse av fondkurser, for såvel maskinell som manuell kursinnlesing.
– Mulighet til beregning av avgifter ved avslutning istedenfor ved bestilling.
– Forbedringer i støtten for eksterne depoter, bl.a. med mulighet for å avslutte depoter uten at avslutte forsikringer. Dette innebærer en forbedring for forsikringer som tilbyr en kombinasjon av handel med fond i Inca og med handel i andre typer av verdiinstrument via eksterne depoter.
– Utvidet håndtering av salgsavtaler og fondsutvalg for selgere
– Videreutviklede muligheter for fordeling av fondsavgiftkickback
– Forbedringer i det grafiske brukergrensesnittet

  • april 8, 2016