Itello AB tegner avtale med SPP for økt automatisering og digitalisering

Itello ABs produkter og tjenester gir SPP forutsetninger for å forsterke sin markedsposisjon og evne til å adressere morgendagens krav og muligheter. Eksisterende forsikringsavtaler migreres til den nye plattformen for administrasjon av SPP pensjonstilbud.

Samarbeidet mellom SPP, en del av Storebrandkonsernet og Itello ble initiert allerede i 2015, da i form av et prosjekt for frittstående risikoforsikringer. Etter lang tids vurdering av ulike alternativ og partnere har SPP og Itello tegnet en flerårig avtale. Avtalen innebærer også at SPP kommer til å bytte nåværende system for administrasjon av pensjoner og forsikringer ved hjelp av Itello. Den moderne plattformen kommer til å gi SPP en rekke fordeler for å møte forretningskrav som:
- Økt effektivisering og automatisering i prosesser og arbeidsoppgaver
- Raskere ta frem nye produkttilbud og lansere de på markedet
- Forbedret og forenklet internkontroll og regeletterlevelse
- Økt fleksibilitet i produkttilbud og løsninger
- Sterkere evne til å virke i bransjens stadig mer komplekse digitale verdikjede
- Redusere kostnader i og med standardiserte løsninger.

SPP har et bredt tilbud av bærekraftige pensjonsløsninger for foretak og individer. Det strategiske samarbeidet med Itello gir oss en moderne og fleksibel plattform for sparing og risiko. Vi kan tilby mer effektiv administrasjon, mer letthåndterlige pensjoner og økt digital tilgjengelighet for våre kunder, sier Monika Rappe, sjef for innovasjons- og utviklingsporteføljen i SPP.

Framtiden blir hva vi gjør den til
- Forsikringsbransjen er i forandring drevet av digitalisering og automatisering, et kontinuerlig prispress og stadig høyere krav fra myndighetene for økt transparens og kontroll, sier Per Agelii, adm.dir. i Itello AB.
- Itello er veldig stolte av å ha fått SPPs tillit som betrodd partner å muliggjøre denne forretningsreisen sammen. Vi har de seneste årene fått stadig flere av bransjens aktører å innse fordelene med en felles bransjeløsning i et system. Nå som SPP velger å utvide samarbeidet med Itello, etablerer de en fremtidsrettet IT plattform som baseres på markedets mest komplette, kompetente og kostnadseffektive IT- støtte.
Det muliggjør for SPP å effektivisere sine administrative prosesser og fungere mer effektivt i en stadig mer kompleks digital verdikjede.
Dessuten skapes en fleksibilitet og en evne til å tilpasse seg markedsforutsetninger og raskt å ta nye produkter, tjenester og forretningsmodeller til markedet, avslutter Per Agelii.

Om SPP
SPP er en del av Storebrandkonsernet, tilsammen er vi en av Nordens ledende konsern for sparing og forsikringsløsninger. Vi utmerker oss blant annet gjennom vårt fokus på holdbarhet og ansvarsfulle investeringer. For mer informasjon. Kontakt Monika Rappe, sjef for innovasjons- og utviklingsporteføljen i SPP + 46 8 451 72 78

Om Itello AB
Et FinTechselskap som utvikler forretningssystemer og digitale løsninger for mer effektiv
administrasjon av pensjon, livsforsikring og sparing. Vi oppfattes som markedsledende på det vi gjør av våre kunder. De er Sveriges største livsforsikringsselskap. Med vår brede bransjekunnskap og kompetanse innen systemutvikling bygger vi den nye generasjonen forretningssystem og digitale løsninger for pensjons- og livsforsikringsbransjen. Itello AB har ca. 130 ansatte og omsetter for ca. 175 MSEK.

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • juni 28, 2016