AMF og Itello forlenger sitt strategiske samarbeide


AMF og Itello har siden 2010 hatt et strategisk samarbeide rundt moderniseringen av moderniseringen av AMFs virksomhetsstøtte for administrasjon av forsikringsavtaler for rundt 4 millioner kunder. Under slutten av 2016 har en ny 5-årigt avtale om fortsatt strategisk samarbeide blitt undertegnet for effektivisering av administrasjonen, gjennom fortsatt automatisering, digitalisering og forenklet regeletterlevelse.
 - Det er med stor glede og respekt som vi fornyer vårt partnerskap med AMF i ytterligere fem år. De seneste årene har AMF og Itello gjennomført flere innovative og kostnadseffektiviserende prosjekt. Utfordringene har vært å skape et samarbeide som bygger på gjensidig tillit, både for vår tekniske plattform og for våre ulike samarbeidsmodeller. Vi fortsetter å utvikle langsiktige, holdbare og forvaltningsbare løsninger for å øke automatiseringen og utvikle støtte for den digitaliseringsreisen som AMF har påbegynt, sier Per Agélii, adm.dir.i Itello AB. Med rundt 4 millioner kunder er AMF en av de største aktørene innen tjenestepensjonsområdet, og AMF driver kontinuerlig arbeide med at senke kostnadene og øke automatiseringen. I 2012 gjennomførte Itello og AMF tilsammen et prosjekt for at effektivisere samtlige pensjonsutbetalinger gjennom å innføre samlede utbetalingsavtaler.


 - I løpet av høsten har over 2 millioner forsikringstagere innen avtaleområdet SAF-LO fått 300 millioner i lavere avgifter og enhetlige vilkår. Det er et viktig steg i AMFs streben mot lavere avgifter og med en enkel og trygg tjenestepensjon, sier Camilla Larsson, sjef Forsikring i AMF. Arbeidet innebærer gjennomføring av et av Nordens største migreringsprosjekt, og bidro til at gjennomsnittsavgiften innen det aktuelle avtaleområdet kunne senkes fra 260 til 130 kroner (SEK). - Vi er stolte over at få fornyet tillit og kunne støtte AMF i sitt arbeide å effektivisere sin administrasjon for pensjonssparere for nesten halve Sveriges befolkning, avslutter Per Agélii.
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • januar 19, 2017