• se
  • en
  • no

Movestic og Itello fordyper samarbeidet

Movestic og Itello har tegnet en ny flerårig samarbeidsavtale for automatisering og digitalisering av Movestics tilbud av spareprodukter og trygghetsforsikringer.

Samarbeidet ble innledet i 2008 og innebar at livsforsikringsselskapet Movestic implementerte Itello forretningssystem for håndtering av tjeneste- og avtalepensjoner. Movestic og Itello har nå inngått en ny flerårig avtale, der samarbeidet fordypes ytterligere. Hensikten er å føre inn flere av Movestics virksomhetsområder på Inca- plattformen og bruke den for ytterligere automatisere og digitalisere Movestics forretningsprosesser. Partene kommer også å samarbeide for å øke Incas støtte for personrisikoprodukter.

- Movestic ser frem til å utvide samarbeide med Itello. Vi er et av de første selskapene som valgte Inca og det er gledelig å se Inca og Itellos utvikling de siste årene. Med Itello som partner og Inca som plattform har vi et stabilt teknisk grunnlag å stå på som gir oss mulighet til å fortsette utvikle vår forretning sier Lars Nordstrand, adm.dir. i Movestic.

- Både Movestic og Itello har hatt en interessant utvikling de seneste årene. Movestic er en av utfordrerne til de etablerte aktørene og vi er veldig glade for å få en fortsatt og fordypet tillit å være en av de strategiske partnerne til Movestic. Samarbeidet for å utvikle Movestics tjenester for sparing og risikoforsikring styrker begge selskapene, sier Per Agélii, adm.dir. i Itello.

Følg Itello på LinkedIn!

Technology trends from Gartner IT Symposium
In our digital society, it’s crucial to find a balance between decision-making and management. Here we take a look at several hot trends in technology that Gartner Symposium expect to make a great impact in the years to come.
Betydelig forbedrede pensjonsprognoser for det svenske samfunnet vises nå live på minPension
I dag viser det svenske pensjonssenteret minPension betydelig forbedrede pensjonsprognoser for alle som snart skal pensjonere seg i alderen 54 til 67 år.
Per Brandt, ny CTO for Itello
Per Brandt er utnevnt til ny CTO for Itello og tiltrådte sin stilling 2. september 2019.
  • januar 31, 2017