Movestic og Itello fordyper samarbeidet

Movestic og Itello har tegnet en ny flerårig samarbeidsavtale for automatisering og digitalisering av Movestics tilbud av spareprodukter og trygghetsforsikringer.

Samarbeidet ble innledet i 2008 og innebar at livsforsikringsselskapet Movestic implementerte Itello forretningssystem for håndtering av tjeneste- og avtalepensjoner. Movestic og Itello har nå inngått en ny flerårig avtale, der samarbeidet fordypes ytterligere. Hensikten er å føre inn flere av Movestics virksomhetsområder på Inca- plattformen og bruke den for ytterligere automatisere og digitalisere Movestics forretningsprosesser. Partene kommer også å samarbeide for å øke Incas støtte for personrisikoprodukter.

- Movestic ser frem til å utvide samarbeide med Itello. Vi er et av de første selskapene som valgte Inca og det er gledelig å se Inca og Itellos utvikling de siste årene. Med Itello som partner og Inca som plattform har vi et stabilt teknisk grunnlag å stå på som gir oss mulighet til å fortsette utvikle vår forretning sier Lars Nordstrand, adm.dir. i Movestic.

- Både Movestic og Itello har hatt en interessant utvikling de seneste årene. Movestic er en av utfordrerne til de etablerte aktørene og vi er veldig glade for å få en fortsatt og fordypet tillit å være en av de strategiske partnerne til Movestic. Samarbeidet for å utvikle Movestics tjenester for sparing og risikoforsikring styrker begge selskapene, sier Per Agélii, adm.dir. i Itello.

Følg Itello på LinkedIn!

Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge
Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som støtter opp om Nordnet’s satsning på det norske pensjonsmarkedet og de mulighetene som nå oppstår.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
Itello utvikler løsning for Egen Pensjonskonto i Norge
Med innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) i januar 2021, vil 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor få mulighet til å velge hvilket selskap som skal forvalte deres pensjonssparing. Itello utvikler nå en løsning som kan benyttes mot den nye pensjonshuben – både av nåværende pensjonstilbydere og av nye aktører som tilbyr å administrere pensjonssparingen.
  • januar 31, 2017